- -
UPV
 
Signatura científica. Ús d'ORCID i altres identificacions científiques
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Investigadors Signatura científica. Ús d'ORCID i altres identificacions científiques  ...

ORCID logo

La falta de normalització de la signatura i de la filiació en les publicacions científiques dificulta la visibilitat dels autors i dels centres, disminueix les cites rebudes i, per tant, l’impacte.

La UPV va publicar l’any 2008 les Normes per a la publicació dels resultats científics a la Universitat Politècnica de València que ha de complir de manera obligatòria tot el personal de la universitat.

Per a afavorir eixa visibilitat de les publicacions han aparegut els identificadors científics d'autor, entre els quals destaquen ORCID, ResearcherID, ScopusID o Google Scholar Citations.

ORCID és una iniciativa per a implantar un identificador d’autor universal, únic i persistent per a científics i acadèmics. Garanteix una completa, correcta i inequívoca atribució de les activitats de recerca al seu autor.

La Universitat Politècnica de València aposta per implantar l’ORCID entre tot el personal docent i investigador, ja que, a més d’eliminar l’ambigüitat i millorar la visibilitat i impacte, el demanen un nombre creixent d’agències de finançament i d’editors científics com ara Nature, Elsevier, Wiley, etc. Des de la Biblioteca vos ajudem a obtenir el vostre ORCID.

Consulteu les guies o sol·liciteu una Cita amb una bibliotecària o un bibliotecari


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv