- -
UPV
 
Què és el bookcrossing

El bookcrossing és una iniciativa que naix als EEUU en 2001 i pretén crear un club de lectura global, a on es puguen “alliberar” llibres en qualsevol lloc públic per tal que qualsevol persona els trobe i els puga llegir.

Mitjançant la plataforma gratuïta de bookcrossing es pot crear un perfil on es permet anotar els llibres que “alliberem”, crear comentaris sobre els llibres llegits, seguir el diari de cada llibre, etc. Para fer tot açò només és necessari seguir uns senzills passos.

Algunes de las biblioteques de la UPV te ofereixen zones d’intercanvi per a “alliberar” o trobar llibres viatgers. Més informació:


EMAS upv