- -
UPV
 
Connexió a la xarxa de la UPV

Accés a les revistes electrònics des de casa o des d'un ordinador que no estiga a la UPV

En la col·lecció de la Biblioteca UPV hi ha molts recursos electrònics (revistes, bases de dades, llibres electrònics…) que podeu trobar en el PoliBuscador.

Per poder accedir a les bases de dades, llibres i revistes electrònics cal estar connectat la xarxa de la universitat, ja que es requereix la identificació d'usuari per IP. Així que, per poder accedir-hi des de fora del campus, hem de crear una xarxa privada virtual (VPN). Teniu l'explicació de com crear-la en Infoaccés.

A més, alguns d'aquests recursos electrònics permeten també l'accés amb el nostre usuari i contrasenya de la UPV, sense necessitat de crear cap xarxa, mitjançant el Servei d'Identitat de Recursos de RedIris (SIR). Podeu accedir des de Polibuscador, una vegada identificats i entrant en la fitxa del recurs electrònic en "Accede a este recurso desde fuera de la UPV utilizando el Servicio de Identidad de Recursos de RedIris (SIR)"

Connexió a internet des de la biblioteca

La Biblioteca posa a disposició dels usuaris uns quants ordinadors amb accés a Internet per a la consulta de fonts d'informació digitals, bases de dades, revistes electròniques, etc. En aquests ordinadors es permet als usuaris de la Universitat consultar el correu electrònic i fer servir aplicacions ofimàtiques.

A més, la Biblioteca disposa d'una xarxa sense fil que permet la connexió dels usuaris que disposen d'ordinador portàtil propi amb targeta Wi-Fi, o de qualsevol dispositiu sense fil que permeta aquesta mena de connexió. Més informació.


EMAS upv