UPV_Excel·lent

La UPV com a universitat excel·lent, que sobreïx en la seua activitat docent, investigadora i de transferència de coneixement entre les universitats valencianes i espanyoles, ha d’anticipar-se als canvis que es produiran en la societat, amb la finalitat de capacitar a cada estudiant a través de l’art, la ciència i la tecnologia perquè ells i elles lideren el canvi i la transformació social.  

Objectius estratègics UPV_Excel·lent

Promoure models docents transformadors que incorporen i capaciten en art, ciència i tecnologia d’avantguarda. 

La UPV ha de definir i reconèixer models docents que posen en valor les capacitats de la institució, facilitant el procés d’aprenentatge mitjançant metodologies actives i promovent la incorporació de coneixement d’avantguarda en els àmbits en els quals destaquen les persones que componen la universitat. 

Estimular la generació de coneixement d’excel·lència i la seua valorització en col·laboració amb empreses i institucions. 

Incrementar l’impacte de la generació científica comporta incorporar a actors aliens a l’acadèmia, a nivell nacional i internacional, preferentment mitjançant relacions estables. Institucions, empreses, agents socials…  poden, d’aquesta manera participar en l’orientació i realització de projectes i en la producció i publicació de resultats. D’aquesta manera, la investigació aplicable pot passar a ser investigació aplicada més fàcilment. 

Millorar l’experiència dels diferents grups d’interès, integrant els sistemes de gestió mitjançant la col·laboració entre unitats. 

L’administració pública ha de garantir la prestació d’uns serveis públics de qualitat sobre la base de la proximitat, l’eficiència, l’eficàcia i la transparència. És necessari fomentar una cultura de qualitat en la institució, en la qual cada integrant se senta partícip en la promoció i orientació cap a la millora contínua. El nou sistema de gestió de qualitat ha d’estendre’s a tota la institució, facilitant la millora contínua de l’experiència de l’usuari.  

Avelino Corma. Investigador Distingit de l’I.O.I. Mixt de Tecnologia Química.

Més informació

  • No s’ha trobat cap descàrrega.