- -
UPV
 
DIGISTAR, ADT 3D, ASTAR
Servei de Microsc˛pia Electr˛nica DIGISTAR, ADT 3D, ASTAR  ...

DIGISTAR és la instrumentació que pren el control del sistema d’il·luminació i deflexió d’un TEM per a inclinar el feix d’electrons fins a dos graus, al mateix temps que el fa girar sobre un punt de la mostra. Com a resultat, es redueixen els efectes de difracció dinàmica que ocorren al TEM per efecte de la dispersió múltiple, de manera que les intensitats de les reflexions obtingudes es poden interpretar com a difracció cinemàtica. Aquesta tècnica s’anomena “precessió” o PED (Precesión Electron Difraction).

 

La precessió es pot aplicar en l’adquisició de patrons de difracció d’un cristall que s’inclina manualment o automàticament una sèrie de graus (mínim +/- 30º, separats per 1º). El programari ADT3D (Automatic Difraction Tomography 3D) permet reconstruir l’espai recíproc per a determinar la cel·la unitat i quantificar les intensitats de les reflexions mesurades per obtenir l’estructura del cristall.

 

L’ASTAR està format per una CCD que adquireix els patrons de difracció generats en qualsevol mostra cristal·lina sota el feix d’electrons d’un TEM i pel programari necessari per a tractar aquesta informació estructural. Aquest programari compara els patrons de difracció mesurats amb tots els possibles dins de la mostra, i determina tant la distribució de les fases cristal·lines presents com l’orientació dels grans que formen la mostra. Com que aquesta informació és totalment quantitativa i recollida punt a punt, és possible saber amb resolució nanomètrica detalls dels límits de gra, distribució de grandària de gra, anàlisi de figures de pol, etc.


EMAS upv