- -
UPV
 
Normativa d'accés (només lectura)
Servei de Microscòpia Electrònica Normativa Normativa d'accés (només lectura)  ...

Normativa d'accés al Servei de Microscòpia Electrònica (2021/12/15)

A continuació s'estableixen les condicions en què s'ha de realitzar l'accés al Servei de Microscòpia per usuaris interns de la UPV. En el cas dels usuaris externs, hauran de contactar amb el Responsable Tècnic del Servei pels mitjans que assenyala la web.

Qualsevol nou usuari que pretenga utilitzar les instal·lacions del Servei ha de ser autoritzat prèviament pel seu Responsable Científic.

Aquesta autorització implica la conformitat amb els càrrecs imputables pel temps d'utilització segons les tarifes vigents i l'acceptació de les normes d'utilització del Servei.

El Servei de Microscòpia roman obert des de la 8,00 fins a les 21,00 de dilluns a divendres. Els usuaris reservaran les sessions per via telefònica o web quan estiga disponible.

Excepte casos especials que es consultaran amb el Responsable Tècnic, només s'admeten reserves per a la setmana actual i la següent.

El temps mínim de reserva serà d'una hora per a tots els equips excepte per al Cryosem, que serà de quatre hores. En tot cas, es contemplarà la necessària flexibilitat davant una petició ben fonamentada. El temps màxim de reserva d'un equip serà de dos dies a la setmana. En cas de necessitar més sessions es podran sol·licitar i la seua acceptació dependrà de la saturació que circumstancialment present l'equip sol·licitat.

La formació en la utilització de la instrumentació del Servei és més important quant a la interpretació de la mostra que la mera operativitat de l'equip. Això aconsella que es duga a terme pels mateixos companys del grup científic al qual pertany el nou usuari. Per descomptat que si no fora possible, aquesta formació serà a càrrec del personal tècnic del Servei.

Durant el transcurs de la sessió amb qualsevol equip, l'usuari seguirà estrictament el protocol d'utilització que se li haja explicat prèviament. Davant qualsevol eventualitat, està obligat a sol·licitar l'assistència tècnica del personal del Servei, abstenint-se de prendre qualsevol decisió pròpia sobre aquest tema.

En finalitzar la sessió, l'usuari reconeixerà amb la seua signatura el temps treballat amb l'equip per al seu posterior càrrec. Les fulles de signatures sempre estaran disponibles per al seu examen pels Responsables Científics.

Queda prohibida la utilització de dispositius externs per a l'emmagatzematge dels resultats de les sessions. El Servei facilitarà la transferència dels arxius des d'un ordinador diferent del de l'equip utilitzat.


EMAS upv