- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaOficina Tècnica

Petició mobiliari nou

Secció de Comunicacions

Oficina de Senyalística

Localització d'espais

Relació d'obres

Documentació Tècnica

 
Detalls d'obres amb especial repercussió
Servicio de Infraestructuras Detalls d'obres amb especial repercussió  ...
Edificio Descripción Estado Fecha inicio Fecha final Observaciones
Edif 7F Instalación climatización En ejecución Oct - 2017 May - 2018
Edif 5C Instalación climatización. Aulas planta primera En ejecución May - 2018 Sep - 2018
Edif 7C Instalación climatización En espera Jun - 2018 Sep - 2018
Edif 2F Reparación fachadas En ejecución Abr - 2018 Jul - 2018

Edif 1C Alcoi

Nuevas cabinas biblioteca En ejecución Abr - 2018 Jun - 2018
Edif 3M Sustitución cubierta En ejecución May - 2018 Oct - 2018

Actualizado el 28 de Mayo de 2018

EMAS upv