- -
UPV
 
Estudiants admesos amb complements de formació

Quan la comissió acadèmica d’un programa de doctorat admet un estudiant que té una mancança formativa en algun camp específic en relació amb el desenvolupament de la tesi, l’estudiant ha de completar un nombre de crèdits d’assignatures de postgrau (conjunt d’assignatures de màster) assignats per la CAPD.

Els estudiants admesos a un programa de doctorat de la UPV amb complements de formació han de superar aquests complements, com a màxim, en dos semestres complets a partir de la data de matrícula. Això és: els estudiants matriculats fins al 30 de setembre han de superar els complements entre el primer i segon semestre del mateix curs; els estudiants matriculats entre l’1 d’octubre i el 15 de febrer han de superar els complements entre el segon semestre del mateix curs i el primer del curs següent.

Els crèdits d'assignatures de postgrau (conjunt d'assignatures de Màster), tenen un cost addicional que s'especifica en les taxes acadèmiques establides per a cada curs acadèmic.


EMAS upv