- -
UPV
 
Consultas
Escola de Doctorat Consultas  ...

Si desitja contactar amb l'Escola de Doctorat per a realitzar alguna consulta sobre els servicis prestats o per a comunicar qualsevol incidència sobre els mateixos, pot fer-ho a través de l'enllaç següentPot contactar també amb els diferents programes de doctorat:

Programa de Doctorat en Administració i Direcció d’Empreses: doctor.ade@upv.es

Programa de Doctorat en Arquitectura, Edificació, Urbanística i Paisatge: doctor.arquit@upv.es

Programa de Doctorat en Art: Producció i Investigació: doctor.arte@upv.es

Programa de Doctorat en Automàtica, Robòtica i Informàtica Industrial: doctor.automat@upv.es

Programa de Doctorat en Biotecnologia: doctor.biotec@upv.es

Programa de Doctorat en Ciència, Tecnologia i Gestió Alimentària: doctor.aliment@upv.es

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia de la Producció Animal: doctor.prodanimal@upv.es

Programa de Doctorat en Conservació i Restauració de Béns Culturals: doctor.restaura@upv.es

Programa de Doctorat en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional : doctor.descoop@upv.es

Programa de Doctorat en Disseny, Fabricació i Gestió de Projectes Industrials : doctor.proyind@upv.es

Programa de Doctorat en Economia Agroalimentària : doctor.econom@upv.es

Programa de Doctorat en Estadística i Optimització : doctor.estadist@upv.es

Programa de Doctorat en Indústries de la Comunicació i Culturals : doctor.indcom@upv.es

Programa de Doctorat en Informàtica : doctor.informatica@upv.es

Programa de Doctorat en Infraestructures de Transport i Territori : doctor.infraestructuras@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria de la Construcció : doctor.ingcons@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria de l’Aigua i Mediambiental : doctor.ingaguama@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica : doctor.ingelectro@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria Geomàtica : doctor.geomatica@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil : doctor.ingtextil@upv.es

Programa de Doctorat en Enginyeria i Producció Industrial : doctor.ingind@upv.es

Programa de Doctorat en Llengües, Literatures i Cultures, i les seues aplicacions : doctor.lenguas@upv.es

Programa de Doctorat en Matemàtiques : doctor.matematicas@upv.es

Programa de Doctorat en Química : doctor.quim@upv.es

Programa de Doctorat en Química Sostenible : doctor.qsost@upv.es

Programa de Doctorat en Recursos i Tecnologies Agrícoles : doctor.tecagric@upv.es

Programa de Doctorat en Sistemes Propulsius en Mitjans de Transports: doctor.sistprop@upv.es

Programa de Doctorat en Tècniques Experimentals en Química: doctor.tecexpq@upv.es

Programa de Doctorat en Tecnologies per a la Salut i el Benestar : doctor.tecsalud@upv.es

Programa de Doctorat en Telecomunicació : doctor.telecom@upv.es


EMAS upv