- -
UPV
 
Ajuda financera per a mobilitat de doctorat
Escola de Doctorat Internacionalització Estades de recerca - Mobilitat Ajuda financera per a mobilitat de doctorat  ...

Hi ha diverses possibilitats de finançar una estada predoctoral, i les més habituals són:

 1. ESTUDIANTS AMB AJUDES PRE-DOCTORALS DELS MINISTERIS I DE LA GVA

  Aquestes ajudes solen incloure borses per a finançar estades de recerca, convocades i gestionades per l'entitat corresponent. Consultar les bases de cada convocatòria per a conèixer els detalls.

  1. Ajudes a la mobilitat FPU del MECD
  2. Ajudes a la mobilitat FPI del MINECO
  3. Ajudes a la mobilitat VALi+d de GVA

 2. ESTUDIANTS AMB CONTRACTE PRE-DOCTORAL FPI-UPV O DESENVOLUPANT LA SEUA TESI EN RÈGIM DE COTUTELA

  Anualment el Vicerectorat d'Investigació, Innovació i Transferència convoca les Ajudes a la mobilitat per als FPI de la UPV i per als alumnes en règim de Cotutela que es convoca pel Vicerectorat d'Investigació, Innovació i Transferència i es gestiona per l'Escola de Doctorat (http://www.upv.es/entidades/VIIT/info/900578normalv.html)

 3. TOTS ELS ESTUDIANTS

  • Ayudas Erasmus +

   (Es gestionen per l'Escola de Doctorat i l'Oficina de Programes Internacionals d'Intercanvi).

   Les ajudes a la mobilitat del Programa Erasmus + estan finançades per la Unió Europea. Poden cobrir fins a 12 mesos per cicle (període total dels estudis de doctorat) i es poden gaudir en una o diverses estades.

   Per part de la Unió Europea, les beques Erasmus + són compatibles amb altres ajudes complementàries a la mobilitat que no procedisquen de la mateixa font.

   Hi ha dos tipus d'ajudes a la mobilitat del Programa Erasmus +:

   • Erasmus + Estudi

    Un estudiant fa part dels seus estudis en una altra universitat, i aquests es reconeixen en la universitat d'origen. En el cas d'estudiants de doctorat, una estada de recerca.

    • Requereix Conveni Erasmus entre les dues universitats per a intercanvi d'estudiants de doctorat.
    • El finançament dependrà de la regió europea de destinació (200-250-300€).
    • Es finançaran entre 3 i 7 mesos per curs acadèmic.
    • Destinació: Universitats de la Unió Europea (amb Erasmus Charter).
    • Es gestiona per l'Escola de Doctorat (ED) i per la OPII (http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803354normalv.html).
    • S'obrin dos períodes de sol·licitud per curs (Normalment al gener i juny)

   • Erasmus + Pràctiques

    Un estudiant gaudeix d'una estada pràctica en una institució (privada o pública) de la UE. En el cas d'estudiants de doctorat, una estada de recerca.

    • Requereix Contracte Erasmus + Pràctiques individual per a cada estada.
    • El finançament dependrà de la regió europea de destinació (+100€ que Erasmus + Estudi).
    • Es finançaran entre 2 i 3 mesos per curs acadèmic.
    • Destinació: Institucions de la Unió Europea.
    • Es gestiona per la OPII (http://www.upv.es/entidades/OPII/infoweb/pi/info/803464normalv.html).
    • El termini està obert durant tot el curs acadèmic

  • Convocatòria Beques Iberoamèrica. Santander Recerca
   • Durada mínima: 4 mesos
   • Finançament: 5.000 €
   • Destinacions: Centres de recerca/universitats iberoamericans/es
   • Més informació en el següent enllaç.

EMAS upv