- -
UPV
 
Què s’entén per mobilitat en doctorat
Escola de Doctorat Internacionalització Estades de recerca - Mobilitat Què s’entén per mobilitat en doctorat  ...

En el cas d’estudiants de doctorat, una mobilitat consisteix en el desenvolupament d’una estada de recerca predoctoral en una institució externa a UPV, amb la finalitat de completar alguna de les fases del desenvolupament de la tesi.

L’estada ha de tenir en tots els casos el vistiplau previ del director de la tesi i de la comissió acadèmica del programa de doctorat.

En acabar la mobilitat, l’estudiant pot sol·licitar-ne el reconeixement com a activitat específica.

Els objectius específics de la mobilitat per a estudiants de doctorat són:

  • Internacionalització del CV investigador.
  • Fomentar la cooperació entre institucions i enriquir l’entorn investigador de l’estudiant i el seu grup.
  • Contribuir a la creació d’una comunitat d’investigadors.
  • Reconeixement de les activitats específiques en el pla de recerca.
  • Possibilitat de distinció en el títol de doctor (menció internacional, cotutela, cotutela més doble títol).

EMAS upv