- -
UPV
 
Legalització de documents

No s’exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en estats membres de la Unió Europea o signataris de l’acord sobre l’Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein).

En la resta de casos, els documents expedits a l’estranger hauran d’estar degudament legalitzats atenent les condicions següents:

 • Documents expedits en països que han subscrit el Conveni de la Haia de 5 d’octubre de 1961: és suficient amb la legalització única o “postil·la” estesa per les autoritats competents del país. A més dels països de l’Espai Econòmic Europeu, són els següents: Andorra, Antigua i Barbuda, l’Argentina, Armènia, Austràlia, les Bahames, Barbados, Belize, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Bostwana, Brunei-Darussalam, Bulgària, Croàcia, Xipre, Colòmbia, el Salvador, Eslovènia, els Estats Units d’Amèrica, Estònia, Federació de Rússia, Fiji, Finlàndia, Hongria, Illes Marshall, Israel, el Japó, Lesotho, Letònia, Libèria, Macedònia, Antiga República Iugoslava, Malawi, Malta, Illa de Maurici, Mèxic, Panamà, Romania, Saint Christohper i Nevis, San Marino, les Seychelles, Suïssa, Sud-àfrica, Surinam, Swazilàndia, Tonga, Turquia i Veneçuela.
 • Documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello (Bolívia, Colòmbia, Cuba, Xile, Equador, Espanya, Panamà, el Perú i Veneçuela): s’hauran de legalitzar via diplomàtica (el procediment elimina l’últim tràmit de la legalització ordinària). Quan el país siga també signatari del Conveni de la Haia, es podrà utilitzar el procediment establit per aquest, més senzill. S’hauran de presentar al:
  • Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis.
  • Ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat, al Ministeri d’Afers Exteriors del país on s’han expedit aquests documents.
  • Representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país.
 • Documents expedits a la resta dels països: s’hauran de legalitzar mitjançant la via diplomàtica. Per això, s’hauran de presentar al:
  • Ministeri d’Educació del país d’origen per a títols i certificats d’estudis i al ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d’Afers Exteriors del país on s’han expedit aquests documents.
  • Representació diplomàtica o consular d’Espanya en aquest país, i en la Secció de Legalitzacions del Ministeri Espanyol d’Afers exteriors i de Cooperació (C/ Serrano Galvache, 26 - MADRID).

Els documents expedits per autoritats diplomàtiques o consulars d’altres països a Espanya s’han de legalitzar al Ministeri Espanyol d’Afers Exteriors.

TRADUCCIÓ OFICIAL DE DOCUMENTS

L’article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, assenyala que la llengua dels procediments tramitats per l’Administració general de l’Estat serà el castellà. D’acord amb això, les normes reguladores d’aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l’estranger que hi vulguen fer-se valdre vagen acompanyats de la traducció oficial al castellà (quan no estiguen expedits en aquest idioma). La traducció oficial podrà fer-se:

 • Per un traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
 • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país que és ciutadà el sol·licitant o, si escau, del de procedència del document.

Tanmateix, segons l’idioma en el qual es troben expedits, es podran acceptar, sempre que els documents es puguen entendre per les persones que els revisen.


EMAS upv