- -
UPV
 
Gestions dels beneficiari d'ajudes predoctorals

 L'Escola de Doctorat realitza les següents gestions per a becaris predoctorals.

  • Ajuda de matrícula, els becaris del Ministeri d'Economia i els del Ministeri d'Educació tenen dret a ajuda de matrícula. En el cas dels de l'educació (FPU) la gestió del pagament es porta directament des de l'escola de doctorat, en el cas del Ministeri d'Economia cal contactar amb el Servei de Gestió de la I+D+i (SGI).

  • Emissió d'informes anuals o finals de control de becaris FPU, l'Escola de Doctorat col·labora juntament amb el SGI informant del protocol a seguir pels becaris per a elaborar els informes necessaris.EMAS upv