- -
UPV
 
Doctorat internacional i tesi en règim de cotutela internacional
Escola de Doctorat Informació general Informació per ALUMNES Informació per als estudiants de doctorat Doctorat internacional i tesi en règim de cotutela internacional  ...

La Menció Doctorat Internacional

El títol de doctor pot incloure en l’anvers la menció Doctorat internacional, sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:

  1. Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el doctorand haja fet una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi, cursant estudis o duent a terme treballs de recerca. L’estada i les activitats han de ser avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica, i s’incorporaran al document d’activitats del doctorand.
  2. Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’haja redactat i presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent de qualsevol de les llengües oficial o cooficials d’Espanya. Aquesta norma no serà aplicable quan les estades, informes i experts procedisquen d’un país de parla hispana.
  3. Que la tesi haja sigut informada per un mínim de dos experts doctors pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyol.
  4. Que almenys un expert pertanyent a alguna institució d’educació superior o centre de recerca no espanyol, amb el títol de doctor, i diferent del responsable de l’estada esmentada en el paràgraf a), haja format part del tribunal avaluador de la tesi.

Condicions de l’estada de recerca:

L’estada es pot haver fet en un o en diversos períodes, amb una durada mínima d’un mes cada una.

Més informació sobre estades de recerca.

La Diligència per a tesis en règim de cotutela en el títol de Doctor

El RD 99/2011 especifica que el títol de Doctor podrà incloure en l’anvers la diligència "Tesi en règim de cotutela amb la Universitat U", sempre que hi concórreguen les circumstàncies següents:

  1. Que la tesi doctoral estiga supervisada per dos o més doctors de dues universitats, una d’espanyola i una altra d’estrangera, que han de formalitzar un conveni de cotutela.
  2. Que durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de doctor, el doctorand haja fet una estada mínima de sis mesos en la institució amb la qual s’estableix el conveni de cotutela, portant a terme treballs de recerca, en un sol període o en diversos. Les estades i les activitats es reflectiran en el conveni de cotutela. Les estades i les activitats seran reflectides en el conveni de cotutela.

La Universitat Politècnica de València contempla dues modalitats diferents per al desenvolupament d'una tesi en cotutela:

  • La "Cotutela o Codirecció de la tesi per un professor d'una institució estrangera". És la modalitat més habitual. En aquests casos l'estudiant només es matricula de forma oficial en UPV, i per tant només opta al títol d'UPV (no hi ha un vincle oficial de l'estudiant amb la universitat estrangera). A més del seu director de tesi d'UPV el doctorand tindrà un director de tesi en la universitat estrangera.
  • La "Cotutela de doctorat amb doble títol". En aquests casos la cotutela és el marc per a desenvolupar una tesi en paral·lel entre dues universitats. El procés conclou amb una sola defensa, en qualsevol de les dues institucions, que en cas d’èxit portarà a l’obtenció d’un títol de doctor per cada universitat (no es tracta d’un títol conjunt). En aquests casos el doctorand és estudiant oficial d'ambdues universitats. Açò implica que l'estudiant ha de complir els requisits d’admissió i els requisits de desenvolupament, avaluació i defensa de la tesi en totes dues institucions. L’estudiant ha d’estar matriculat en totes dues universitats durant tota la durada del doctorat i tenir un director en cada institució, i ha de romandre un mínim d’un any en cadascuna de les dues universitats.

L'acord de cotutela amb doble titulació es negociarà de forma prèvia a l'inici de la tesi o, com a més tard, durant el primer any de desenvolupament de la tesi.

Condiciones de la estancia de investigación:

L’estada es pot haver fet en un o en diversos períodes, amb una durada mínima d’un mes cada una, sempre en la institució del co-director de la tesi, que durà a terme la supervisió.

Més informació sobre estades de recerca.


EMAS upv