- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han estat fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes.

Bloc Min. Màx. Hores per activitat (màx.)
Transversals 60 100

Específiques

Assistència
 • Cursos
 • Seminaris
 • Tutorials
 • Escoles d'estiu
 • Tallers
 • Formació on-line
 • Conferències
 • Masterclass
 • Congressos
 • ...
 • Cursos en màsters i doctorats que NO hagen sigut titulació d'accés al doctorat
100 150 1h/1h de curs (tota activitat internacional s'incrementarà; màx. fins a 10h)
Estades en centres de recerca 0 150 Màx. fins 50h/mes
Participació activa en projectes:
 • R+D Competitius
 • Contractes de recerca amb empreses
 • Beques
 • Col·laboracions amb grups de recerca UPV
en el desenvolupament de la seua tesi doctoral
0 80 Amb CONTRACTE INSTITUCIONAL: Màx. fins a 20 h/any
Amb EMPRESA PRIVADA: Màx. fins a 10 h/any
UNS ALTRES: Màx. fins a 20 h/any
Participació en:
(Ponència/comunicat/pòster)
 • Congrés nacional o internacional
Impartición:
 • Conferències
 • Activitats de difusió dels resultats de R+D
 • Cursos
 • Tallers
 • Seminari
 • Workshop
 • Symposium
 • Uns altres
60 180 Participació en congrés = Màx. fins a 30 h
Participació en symposium, trobades, taula redona = Màx. fins a 30 h
Impartir seminari, curs, taller, workshop = Màx. fins a 20 h
Impartir conferència = Màx. fins a 10 h
Docència = Màx. fins a 60 h
Altres = Màx. fins a 10 h
* TOTA ACTIVITAT AMB PUBLICACIÓ S'INCREMENTARÀ = Màx. fins a 20 h
* TOTA ACTIVITAT INTERNACIONAL S'INCREMENTARÀ = Màx. fins a 10 h
Publicació en:
 • Llibres i capítols amb ISBN
 • Revistes indexades
 • Actes de congressos
 • Catàlegs
 • Publicacions de reconegut prestigi
 • DEA, Suf. Inv., Treballs de recerca
 • Uns altres
de materials corresponents a la seua tesi doctoral
120 180 Llibre complet + ISBN = Màx. fins a 120 h
Capítol de llibre + ISBN = de 30 fins a 60 h
Revista indexada = Màx. fins a 120 h
Revista no indexada = Màx. fins a 60 h
Actes de congrés = Màx. fins a 60 h
Text en catàleg / partitura / ... = Màx. fins a 30 h
Altres = Màx. fins a 30 h
Altres mèrits
Patents
Propietat intel·lectual
0 200 Màx. fins a 60 h.
Comisariado / Direcció / Organització de:
 • Exposició
 • Concert
 • Congrés
 • Esdeveniments
 • Exhibicions musicals i/o audiovisuals
 • Performances
 • Arts escèniques
 • Disseny
 • Animació
 • Certàmens
 • Festivals
 • Premis
 • Obra pública
 • Jurado
 • ...
relacionades amb la tesi doctoral
0 180 Espai esdeveniment / ... :
Espai competitiu internacional = Màx. fins a 50 h
Espai competitiu nacional = Màx. fins a 40 h

Publicació esdeveniment / ... :
Editorial internacional = Màx. fins a 30 h
Editorial nacional = Màx. fins a 20 h
Altres = Màx. fins a 30 h

Altres índexs a considerar = Màx. fins a 20 h
Repercussió publicacions d'alt impacte = Màx. fins a 15 h
Altres publicacions = Màx. fins a 10 h
Itineràncies = Màx. fins a 10 h / itinerància
Patrocinis = Màx. fins a 5 h
Premis = Màx. fins a 50 h

Jurado: Màx. fins a 10 h
Participació en:
 • Exposició
 • Concert
 • Esdeveniments
 • Exhibicions musicals i/o audiovisuals
 • Performances
 • Arts escèniques
 • Disseny
 • Animació
 • Certàmens
 • Festivals
 • Premis / Selecció / Esment
 • Obra pública
 • ...
relacionades amb la tesi doctoral
0 180 Participació individual
 • Segons rellevància espai:
  • Espai competitiu internacional = Màx. fins a 50 h.
  • Espai competitiu nacional = Màx. fins a 40 h.
  • Altres espais = Màx. fins a 30 h.
 • Publicació:
  • Editorial internacional = Màx. fins a 30 h.
  • Editorial nacional = Màx. fins a 20 h.
  • Unes altres = Màx. fins a 10 h.
Participació col·lectiva
 • Segons rellevància espai:
  • Espai competitiu internacional = Màx. fins a 40 h.
  • Espai competitiu nacional = Màx. fins a 30 h.
  • Altres espais = Màx. fins a 20 h.
 • Publicació:
  • Editorial competitiva internacional = Màx. fins a 20 h.
  • Editorial competitiva nacional = Màx. fins a 15 h.
  • Edicions institucionals = Màx. fins a 10 h.
  • Unes altres = Màx. fins a 10 h.
Repercussió publicacions d'alt impacte = Màx. fins a 15h.
Altres índexs a considerar = Màx. fins a 20h.
Itineràncies = Màx. fins a 10 h.
Patrocinis = Màx. fins a 5 h.
Premis = Màx. fins a 50 h.
Adquisició / Donació per una institució = Màx. fins a 50 h.

A tenir en compte:

 • Només són obligatòries les activitats que tenen indicats un MÍNIM d'hores.
 • En els casos en els quals l'activitat puga adjudicar-se un ampli marge d'hores, serà la comissió(CAPD) la que determine.
 • En cada Activitat Específica hi ha un nombre diferent d'indicadors que es poden sumar entre ells.
 • Atès que les dades validades en les Activitats Transversals i Específiques apareixeran en l'expedient del doctorand, la CAPD aconsella incloure en SENIA totes les activitats encara que superen les 600h requerides.
 • El doctorand haurà de pujar a l'aplicació SENIA tots els elements digitals pels quals vulga computar en cada tipus d'activitat específica o indici.

Justificació d'activitats:

 • Justificar activitats amb pdf o jpg.
 • Reproducció d'obra en llibre o revista serà considerat reflexió sobre l'obra: REPERCUSSIÓ.
 • En el cas de llibre, capítol de llibre o catàleg, s'adjuntarà imatge de la primera i última pàgina de la participació i la pàgina dels crèdits i índex.

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv