- -
UPV
 
Activitats formatives Específiques i Transversals

Segons estableix la normativa aplicable, la formació doctoral inclourà, a més de la realització de la tesi doctoral, la realització per part del doctorand d'activitats formatives de caràcter específic i transversal.

Cada activitat formativa té una valoració en hores equivalents. L'alumne de doctorat haurà d'obtenir un mínim de 600 hores equivalents en el desenvolupament de les diferents activitats formatives per a poder presentar la tesi, de les quals almenys el 10 per cent (60 hores) correspondran a cursos de formació de caràcter transversal.

La valoració en hores equivalents de cada tipus d'activitat, així com la valoració màxima reconeguda, han sigut fixades per la Comissió Acadèmica d'aquest Programa de Doctorat per als seus alumnes, prenent en consideració si la seua dedicació és a temps complet o a temps parcial.

Bloc Min. Màx. Hores per activitat (màxims)
Transversals 60 100

Específiques

Assistència a cursos (seminaris, tutorials, escoles d’estiu, etc.) a criteri de la Comissió Acadèmica del Doctorat 0 50 1h/1h de curs
Estades en centres d’investigació 0 300 50h/mes
Participació activa en projectes de R+D competitius o contractes d’investigació amb empreses, en el desenvolupament de la seua tesi doctoral 0 225 75 h/gestió projectes, planif. investigació, treball en equip
Elaboració de publicacions científiques en actes de congressos internacionals de prestigi reconegut i participació en els congressos 0 180 60 h/ponència amb presentació oral
30 h/sense presentació oral
Elaboració de publicacions científiques en revistes indexades de resultats de la tesi doctoral 0 450 150h/publicació
Creació de productes relacionats amb la tesi doctoral (patents, copyrights, etc.) 0 100 100h/creació

Activitats formatives de caràcter transversal


EMAS upv