- -
UPV
 
Competències bàsiques i generals

Bàsiques

 • Comprensió sistemàtica d’un camp d’estudi i domini de les habilitats i els mètodes d’investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial d’investigació o creació.
 • Capacitat per a contribuir a l’ampliació de les fronteres del coneixement a través d’una investigació original.
 • Capacitat de fer una anàlisi crítica i d’avaluació i síntesi d’idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d’ús habitual en la seua comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l’avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d’una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per a resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i la defensa intel·lectual de solucions.

Altres competències

 • Coneixements de diferents aspectes bàsics de la termofluidodinàmica que són subjacents als processos físics rellevants
 • Coneixements en metodologies experimentals que permeten fer plans d’assaigs coherents per a identificar relacions causa-efecte, seleccionar els transductors i equips de mesura adequats a la precisió requerida i valorar la incertesa en els resultats
 • Adquisició d’una actitud crítica davant dels models numèrics que permeta valorar l’abast de les prediccions en relació amb la validesa de les hipòtesis en les quals es basa el model.

EMAS upv