- -
UPV
 

Serveis que prestem

Compromisos que assumim

Atenció a l'usuari

NormativaSala d'exposicions del Rectorat

POLINIZA DOS Trobada d'Art Urbà

Novembre Festival de Jazz - UPV

Aules de Cultura UPV

PAC

CINEMA: Dijous de pel·lícula

En Acció

Hall Solidari

Música UPV

Prime the Animation!

ÀGORA SOUND

FICAECultura Campus d'Alcoi

Cultura Campus de Gandia

Agenda UPV

Descomptes culturals

 
10/09/15
Notícia
Aula de poesia en castellà. Polimnia

Data: Els dimarts del 20 d'octubre de 2015 al 7 de maig de 2016
Hora: Els dimarts de 2015, de 18.00 a 20.30 h. Resta de dimarts de 2016, de 18.00 a 20.00 h
Lloc: Sala de graus (Casa de l'Alumne)

Aula de poesia en castellà. Polimnia

El taller pretén ser un punt de trobada de les persones aficionades a la poesia i a l’escriptura d’aquesta. Es treballaran les estratègies més adequades per a millorar el criteri lector i perfeccionar els poemes. Per a això, s'estudiaran els textos més representatius dels millors poetes, tant espanyols com d'altres llengües o nacionalitats.

En la primera part de cada sessió s'impartiran els coneixements teòrics necessaris, amb el suport d’exercicis pràctics, i en la segona es llegiran els poemes que cada alumne o alumna haja escrit i portat per a comentar-los en comú. També s'insistirà en la lectura expressiva amb vista a possibles recitals.

 

Inscripció


EMAS upv