- -
UPV
 
Horitzó 2020 i dades de recerca en obert

Descarregat la guia Datos abiertos en H2020. Guía para el investigador

fes click per veure la imatge

La Comissió Europea, amb la finalitat de desenvolupar la ciència en obert, va posar en marxa una iniciativa pilot per a fer possible l'accés en obert a les dades de recerca resultants de projectes finançats per Horitzó 2020.

Tal i com ha comunicat la Comissió Europea: l'any 2017 el projecte de dades d'H2020 deixarà de ser un pilot, i tots els projectes finançats amb H2020 (llevat d'excepcions justificades) hauran de garantir l'accés obert a les dades de recerca.

Els projectes participants en H2020 han de desenvolupar un pla de gestió de dades (data management plan, DMP) una primera versió del qual s'ha de lliurar durant els primers 6 mesos del projecte.

Un pla de gestió de dades és un document que descriu el tractament que rebran les dades de recerca recopilades o generades en el curs d'un projecte de recerca. Tots els projectes han de dipositar les dades en un repositori a fi de facilitar-ne la lliure reutilització.

Excepcions

  • Incompatibilitat amb l'obligació de protegir els resultats si poden ser explotats comercialment o industrialment

  • Incompatibilitat amb aspectes de confidencialitat o de seguretat

  • Incompatibilitat amb regulacions sobre dades personals

  • Pot posar en perill l'objectiu del projecte

  • No es generaran o recolliran dades

  • Una altra raó legítima que ha de justificar-se en la fase de proposta del projecte

Per a complir el mandat de dades en obert els projectes participants han de complir dos passos:

  • dipositar les dades en un repositori

  • facilitar la lliure reutilització de les dades mitjançant una llicència

A més, per a la seua correcta identificació cal saber com citar les dades.

La Comissió Europea podrà cobrir costos tècnics i professionals associats a la gestió i difusió en accés obert.


EMAS upv