- -
UPV
 
Col·leccions

FONS BIBLIOGRÀFIC

La Biblioteca de la ETS d'Enginyeria d'Edificació disposa d'una col·lecció de vora 11.000 exemplars entre monografies, obres de referència, llibres d'idiomes, i material multimedia. Existeix una col·lecció de Projectes final de carrera i de revistes.

Organització i ordenació

La col·lecció està organitzada per matèries la distribució de la qual es correspon amb les matèries impartides en l'Escola, amb especial atenció a tot el referent a la construcció i les seues normatives.

Cada matèria té assignat un armari o conjunt de prestatgeries. Dins de cada armari els exemplars s'ordenen per una seqüència de número currens.

La signatura o número d'identificació de cada exemplar està composta pel número de l'armari més el número currens o d'orde dins de l'armari i la lletra de la sala d'ubicació.

Així T 2-21/260, signatura del següent exemplar:

Bellmunt i Ribas, Rafael y Paricio i Casademunt, Antonio. Reconocimiento, diagnosis e intervención en fachadas : línea de investigación de la construcción existente, indica que:

 • «T» es la lletra de la Biblioteca de la ETS d'Enginyeria d'Edificació.
 • «2-21» és l'armari de Construcció.
 • «260» és el número de l'exemplar dins de l'armari.

Per a localitzar els materials disponibles en la nostra biblioteca i en la resta de biblioteques de la UPV podeu consultar Polibuscador des de qualsevol dels ordinadors de la Biblioteca.

Directori temàtic segons el qual s'organitza la col·lecció de la Biblioteca de l'ETSE d'Edificació a les prestatgeries.

POLIBUSCADOR

Polibuscador és el portal d'accés a tots els recursos electrònics i impresos de les biblioteques UPV.

PoliBuscador disposa d'una àrea personal per a gestionar les funcions d'usuari (renovacions, reserves, sol·licituds, historial, etc.) a través de La meua Biblioteca i, també, per a gestionar els preferits (registres guardats en les cerques).

Polibuscador compta amb llistats A-Z i directoris temàtics de les bases de dades i de les revistes-e.

Ajuda de PoliBuscador.

BIBLIOGRAFIA RECOMANADA

La bibliografia recomanada pels professors podeu consultar·la a: Polibuscador > Bibliografia d'assignatures.

A continuació, filtreu els resultats per assignatura i titulació :

Assignatures del Grau d'Arquitectura Tècnica amb accés a la bibliografia recomanada

Assignatures del Màster d'Edificació amb accés a la bibliografia recomanada

LLIBRES ELECTRÒNICS

Cerca de llibres electrònics a Polibuscador:

 • Polibuscador > Biblioteca digital > LLibres electrónicos

 • Polibuscador > Cerca global. A la pàgina de resultats, cal filtrar per la opció «Recursos electrònics» i refinar per «Tipus de document»: E-book. Els resultats seran més nombrosos porque a més a més d'e-books subscrits per la Biblioteca, s'obtenen llibres de lliure accés.

 • Polibuscador > Biblioteca digital> bases de dades. Per accedir als portals d'e-books d'un editor en concret o als afegidors, que són unes plataformes comuns a diverses editoriales.

E-books i portals d'e-books, sel·leccionats per la Biblioteca ETSEE.

REVISTES

La Biblioteca compta amb un fons propi de revistes en paper, que poden consultar-se en sala i també prestar-se per un periode de set dies. Les revistes estan ordenades alfabèticament per títol. Si necessiteu fer-ne fotocòpies, pregunteu al mostrador.

Estos són els títols que tenim disponibles. Alguns números no es troben a la Sala, per tal de consultar·los cal demanar-los al Mostrador.

REVISTES ELECTRÒNIQUES

A les revistes electròniques s’accedeix, com ja s’ha esmentat, a través de PoliBuscador > Biblioteca digital > Revistes electròniques.. També es pot accedir des de l’enllaç que hi ha a la part superior de PoliBuscador, Revistes-E.

Si voleu accedir a un portal de revistes electròniques concret: PoliBuscador > Biblioteca digital > Bases de dades: i teclegeu el nom del recurs en la caixa de cerca. Exemples: Science direct, Wiley online, Emerald, etc.

Les següents revistes especialitzades en Arquitectura, Disseny i Construcció estan disponibles a text complet en internet.

Així mateix, per a un contingut més exhaustiu podeu consultar l’ Hemeroteca digital de la Biblioteca d’Edificació.

PROJECTES DE FI DE CARRERA

La biblioteca és dipositària dels PFC llegits en aquesta escola. Es tracta de PFC en format imprès i en CD-ROM. En l’actualitat, a la biblioteca hi ha aproximadament 4.800 projectes. Tenen un accés restringit, estan exclosos del préstec i només es poden consultar a la sala. Estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i no se’n permet fer còpies.

Per a localitzar els PFC s’ha de fer una cerca global en PoliBuscador. Una vegada PoliBuscador haja mostrat els resultats, s’hauran de marcar els filtres següents:

 • Disponibilitat: «Exemplars»

 • Tipo de documento: «Treballs acadèmics».

 • Biblioteca: «Bib. d'enginyeria d'Edificació».

A partir de juliol de 2011 els Treballs de fi de grau i els Treballs de fi de màster es poden consultar en RiuNet, el repositori institucional de la UPV.

Vegeu les guies d’ajuda Com cercar un Treball Acadèmic de l'Escola Tècnica Superior d’Enginyeria d’Edificació i Centres per l'estudi d'edificis valencians

NORMES TÈCNIQUES

 • AENORmás (Norweb)(Normes UNE)

  Las normes d'AENOR estan arreplegades en la base de dades AENORmás (Norweb). Els eurocodis estructurals també els podeu consultar en la base de dades de normes tècniques d’Aenor.

 • ASTM compass [▶] Permet la cerca i accés a text complet de normes, llibres electrònics (documents tècnics, manuals, etc.) i revistes de l'ASTM. Revistes disponibles :

  • Advances in Civil Engineering Materials (ACEM);

  • Cement, Concrete and Aggregates (CCA);

  • Geotechnical Testing Journal (GTJ);

  • Journal of ASTM International (JAI);

  • Journal of Composites,Technology & Research (JCTR);

  • Journal of Forensic Sciences (JOFS);

  • Journal of Testing and Evaluation (JOTE);

  • Materials Performance and Characterization (MPC).

 • IEEE standards. Normes publicades per l'(IEEE) y de l'IEE.

Vegeu la guia d'ajuda : Com cercar una norma UNE.

Per accedir a les bases de dades des de fora de la UPV, cal establir una connexió VPN.

LEGISLACIÓ

Legislació bàsica

Per a més informació, consulteu la Guia de legislació en Edificació elaborada per la biblioteca.

Ademés, us recomanem, per a cerques de disposicions legislatives europees, estatals o autonòmiques les bases de dades Aranzadi (base de dades de subscripció, permet un usuari concurrent) i la base de dades legislativa del BOE (Butlletí Oficial de l'Estat).També els codis legislatius del BOE.


EMAS upv