- -
UPV
 
Normativas

La Biblioteca Campus Gandia, com a part integrant de la xarxa de biblioteques de la UPV, ofereix un conjunt d'espais, serveis i col·leccions tant presencials como virtuals als seus usuaris.

Dins d'aquest procés de canvi, la Biblioteca Campus Gandia ha optat per apropar-se al model CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació), convertint-se en part activa dins del procés d'aprenentatge i docència.


NormativesEMAS upv