- -
UPV
 
Inici UPV :: Perfils :: Futur alumne :: I després de les PAU, què? :: Accés

Majors de 25 anys

La prova d'accés per a majors de 25 anys es pot fer en qualsevol universitat pública, amb independència de la institució docent on després es curse la carrera.


Les notes obtingudes serveixen per a sol·licitar l'ingrés en qualsevol universitat i es corresponen preferentment, a efectes d'ingrés, amb els estudis vinculats a la branca o branques del coneixement de què el candidat s'examina i que s'imparteixen a la universitat on es realitzen les proves. Això sí, els aspirants no poden examinar-se en el mateix any en més d'una universitat.


Poden participar en aquestes proves d'accés les persones que no tinguen estudis que els permeten l'accés a la universitat, i que hagen complit els 25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any natural en què se celebren les proves.


La prova d'accés té dues fases, una general i una altra específica. La part general està composta per quatre exercicis:

 • 1. Comentari de text d'un tema d'actualitat
 • 2. Llengua castellana
 • 3. Llengua valenciana
 • 4. Llengua estrangera, a triar entre anglès, alemany, francès, italià i portuguès.

La fase específica s'estructura en cinc opcions vinculades a les cinc branques del coneixement i les combinacions entre aquestes:

 • A. Arts i Humanitats
 • B. Ciències
 • C. Ciències de la Salut
 • D. Ciències Socials i Jurídiques
 • E. Enginyeria i Arquitectura

Combinacions de branques:

 • Branques A i D
 • Branques B i C
 • Branques B i E
 • Branques B, C i E

El candidat haurà superat la prova d'accés quan obtinga un mínim de cinc punts en la qualificació final. En cap cas es pot fer la mitjana quan s'obtinga una puntuació mínima de quatre punts tant en la fase general com en l'específica.


Per als estudiants que hagen superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, es reserva un nombre de places no inferior al 2%.UPV
UPV
UPV

EMAS upv