- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Titulacions

Professions regulades

Qué son? 

Les professions regulades són oficis per a l'exercici dels quals es requereix complir una condició especial, que, generalment, és estar en possessió d'un determinat títol acadèmic (o haver superat una prova d'aptitud o un període de pràctiques). En l'actualitat, es regeixen pel Reial decret 1.837/2008 i en la llista s'inclouen ocupacions molt variades. Per a cada ofici, es requereix un tipus de titulació diferent: bé de cicles formatius o bé d'estudis universitaris.


Respecte a aquests últims, l'espai europeu d'educació superior (EEES) va determinar que les atribucions professionals es poden adquirir amb la titulació de grau (enginyeria tècnica o arquitectura tècnica) o amb la de màster universitari (enginyeria o arquitectura).


Així doncs, la UPV imparteix graus que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de l'enginyeria tècnica i l'arquitectura tècnica, i, a partir del curs 2014-2015, també màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de l'enginyeria i l'arquitectura.Professions regulades amb la titulació de grau 

En el quadre següent es poden veure les professions regulades que es poden exercir amb els estudis de grau cursats a la Universitat Politècnica de València:


Professions regulades Graus habilitants
Arquitecte/a tècnic/a
Grau en Arquitectura Tècnica
Enginyer/a tècnic/a aeronàutic/a
Grau en Enginyeria Aeroespacial
Enginyer/a tècnic/a agrícola
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Enginyer/a tècnic/a en obres públiques
Grau en Enginyeria Civil
Enginyer/a tècnic/a forestal
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural
Enginyer/a tècnic/a en topografia
Grau en Enginyeria en Geomàtica i Topografia
Enginyer/a tècnic/a industrial
Grau en Enginyeria Elèctrica
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
Grau en Enginyeria Mecànica
Grau en Enginyeria Química
Enginyer/a tècnic/a informático(a) (1)
Grau en Enginyeria Informàtica
Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació

(1) L'enginyeria tècnica informàtica no és una profesió regulada; encara que, a aquest efecte, és assimilable. És a dir, es requereix haver completat el Grau en Enginyeria Informàtica per a poder exercir como a tal.Professions regulades amb la titulació de màster 

Determinades professions regulades necessiten un nivell d'estudis major: així, per a poder exercir-les, es requereix haver cursat un màster universitari habilitant. Els màsters habilitants de la Universitat Politècnica de València s'han dissenyat a partir d'un determinat grau de referència, i junts (grau + màster) configuren un programa integrat d'estudis, com s'aprecia en el quadre següent:


Professió regulada Programes integrats
Arquitecte/a
Enginyer/a aeronàutic/a
Enginyer/a agronòm/a
Enginyer/a de camins, canals i ports
Enginyer/a industrial
Enginyer/a informàtico(1)
Enginyer/a de forests
Enginyer/a químic/a (1)
Enginyer/a de telecomunicació
Grau de referència Màster universitari
Grau en Fonaments de l'Arquitectura Màster Universitari en Arquitectura
Grau en Enginyeria Aeroespacial Màster Universitari en Enginyeria Aeronàutica
Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica
Grau en Enginyeria Civil Màster Universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports
Grau en Enginyeria de Tecnologies Industrials Màster Universitari en Enginyeria Industrial
Grau en Enginyeria Informàtica Màster Universitari en Enginyeria Informàtica
Grau en Enginyeria Forestal i del Medi Natural Màster Universitari en Enginyeria de Forests
Grau en Enginyeria Química Màster Universitari en Enginyeria Química
Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació Màster Universitari en Enginyeria de Telecomunicació

(1) L'enginyeria informàtica y l'engenyeria química no són professions regulades; encara que, a aquest efecte, són assimilables. És a dir, es requereix haver completat un programa integrat (de grau + màster) per a poder exercir com a tal.


Per a accedir a aquests màsters, és condició necessària haver obtingut prèviament un títol de grau. Les persones graduades interessades a cursar el màster han de completar una sol·licitud que la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà i ordenarà tenint en consideració:


  • La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en l'escala del 0 al 10, normalitzada, ponderada entre el 40 i el 60%
  • L'adequació del grau d'accés al grau de referència, definida aquesta adequació en l'escala del 0 al 10, ponderada entre el 40 i el 60%
  • El currículum, valorat en l'escala del 0 al 10, ponderat entre el 0 i el 10%

A partir del curs 2018-2019 els alumnes poden inscriure's simultàniament en qualsevol d'aquests graus i el seu màster de referència a través dels programes acadèmics. D'aquesta manera la UPV garanteix la reserva automàtica de plaça en el màster des del primer any d'accés a la universitat.Més informació: 
UPV
UPV
UPV

EMAS upv