- -
UPV
 
Inici UPV :: Estudis :: Estudis de grau :: Titulacions

Professions regulades

Qué son? 

Les professions regulades són oficis per a l'exercici dels quals es requereix complir una condició especial, que, generalment, és estar en possessió d'un determinat títol acadèmic (o haver superat una prova d'aptitud o un període de pràctiques). En l'actualitat, es regeixen pel Reial decret 1.837/2008 i en la llista s'inclouen ocupacions molt variades. Per a cada ofici, es requereix un tipus de titulació diferent: bé de cicles formatius o bé d'estudis universitaris.


Respecte a aquests últims, l'espai europeu d'educació superior (EEES) va determinar que les atribucions professionals es poden adquirir amb la titulació de grau (enginyeria tècnica o arquitectura tècnica) o amb la de màster universitari (enginyeria o arquitectura).


Així doncs, la UPV imparteix graus que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de l'enginyeria tècnica i l'arquitectura tècnica, i, a partir del curs 2014-2015, també màsters universitaris que habiliten per a l'exercici de les professions regulades de l'enginyeria i l'arquitectura.Professions regulades amb la titulació de grau 

En el quadre següent es poden veure les professions regulades que es poden exercir amb els estudis de grau cursats a la Universitat Politècnica de València:Professions regulades amb la titulació de màster 

Determinades professions regulades necessiten un nivell d'estudis major: així, per a poder exercir-les, es requereix haver cursat un màster universitari habilitant. Els màsters habilitants de la Universitat Politècnica de València s'han dissenyat a partir d'un determinat grau de referència, i junts (grau + màster) configuren un programa integrat d'estudis, com s'aprecia en el quadre següent:


Per a accedir a aquests màsters, és condició necessària haver obtingut prèviament un títol de grau. Les persones graduades interessades a cursar el màster han de completar una sol·licitud que la Comissió Acadèmica del Màster avaluarà i ordenarà tenint en consideració:


  • La qualificació mitjana de l'expedient acadèmic, en l'escala del 0 al 10, normalitzada, ponderada entre el 40 i el 60%
  • L'adequació del grau d'accés al grau de referència, definida aquesta adequació en l'escala del 0 al 10, ponderada entre el 40 i el 60%
  • El currículum, valorat en l'escala del 0 al 10, ponderat entre el 0 i el 10%

A partir del curs 2018-2019 els alumnes poden inscriure's simultàniament en qualsevol d'aquests graus i el seu màster de referència a través dels programes acadèmics. D'aquesta manera la UPV garanteix la reserva automàtica de plaça en el màster des del primer any d'accés a la universitat.Més informació: 
UPV
UPV
UPV

EMAS upv