Vicerrectorat d’Ocupació
y Formació Permanent

Vicerectorat d’Ocupació
i Formació Permanent

És el responsable de les iniciatives i activitats de la UPV en matèria d’ocupació dirigides a la inserció laboral dels estudiants i egressats, de la promoció i gestió del programa càtedres d’empresa i de coordinar l’oferta de formació permanent.

Entre les seues funcions es troben les de promoure, organitzar i supervisar la realització de pràctiques en empreses i institucions així com les iniciatives dirigides al foment de l’ocupabilitat. També es fa càrrec de coordinar el Programa de Càtedres d’Empreses, dirigir l’Observatori d’Ocupació i la Formació Permanent.

Àrees

Comptem amb equips altament qualificats per al desenvolupament dels nostres objectius

Àrea de Càtedres d’Empresa i Ocupació

La Direcció de l’Àrea de Càtedres Empresa i Ocupació té com a objectiu potenciar al màxim la relació entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial, que ha caracteritzat la trajectòria d’aquesta Universitat des de la seua fundació.

Llegir més

Àrea de Formació Permanent

L’Àrea de formació permanent de la UPV és responsable de coordinar i establir els llits necessaris que garantisquen la transferència i actualització de coneixements des de la UPV “al llarg de la vida” als seus egressats.

Llegir més

Filosofia de Treball

Ens esforcem a desenvolupar objectius concrets i mesurables

Missió

El Vicerectorat és l’encarregat de promoure i gestionar les iniciatives de la UPV per a millorar l’ocupabilitat del seu alumnat, així com promoure la Innovació i Transformació de la societat cap a nous reptes tecnològics, amb la transferència de coneixement que ajude a mantenir vives i actualitzades les competències dels nostres grups d’interès.

Visió

Facilitar en el menor temps possible la inserció laboral de l’alumnat i titulats de la Universitat Politècnica de València, així com fer que aquesta universitat influïsca mitjançant la Transferència de Coneixement en la millora de la societat i el seu desenvolupament sostenible a través d’experiències aplicades d’aprenentatge.

Valors

  • Orientació al client i a la societat, basada en la qualitat i professionalitat
  • Lideratge i Creativitat
  • Entusiasme i treball en equip
  • Respecte i honestedat
  • Transparència i objectivitat

Programes i Iniciatives Destacades

Coneix els nostres últims projectes

Adaptats a tu

Els serveis de formació permanent de la UPV s’estan transformant per a poder ser més intuïtius i accessibles des dels telèfons mòbils, sense necessitat d’ús d’ordinadors o tauletes. Al seu torn, s’ha potenciat la formació en línia i en línia […]

Llegir més

Sempre actualitzats

Amb l’objectiu de mantenir el contacte i potenciar les sinergies entre la UPV i els seus egressats de títols propis, s’estan desenvolupant diferents Amb l’objectiu de mantenir el contacte i potenciar les sinergies entre la UPV i els seus egressats […]

Llegir més

Situació Laboral

Arreplegar, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció laboral dels titulats universitaris en l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.

Formació pràctica, adaptada per a l’ocupació.

L’estructura de la UPV s’ha adaptat per a permetre sinergies entre les pràctiques en empreses, Càtedres d’empresa i la formació Permanent. Això ens permetrà afermar la relació amb les empreses líder del sector, per a poder adaptar la nostra formació […]

Últimes Notícies

Informació d’actualitat, novetats i projectes