Funcions

El Vicerectorat d’Ocupació i Formació Permanent serveix a la comunitat universitària en matèria d’ocupabilitat i formació al llarg de la vida.

Per a això gestiona pràctiques en empreses, intermediació laboral, orientació professional, formació per a l’ocupació, estudis d’inserció i prospecció laboral, càtedres i aules d’empresa, així com activitats de formació permanent innovadores per a la societat i el seu entorn nacional i internacional.