Observatori d’Ocupació

L’Observatori d’Ocupació té per objectiu recollir, processar i facilitar informació referent al procès de la inserció laboral dels titulats universitaris en l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.

Iniciatives

L’Observatori d’Ocupació encapçala tres iniciatives:

Informes

Generar una eina àgil que permeta donar informació als processos d’avaluació interns de qualitat en la UPV i processos externs d’acreditació.

Informació Estratègica

Obtenir informació vàlida i rigorosa per a l’adequada presa de decisions pels òrgans decisors corresponents.

Situació Laboral

Arreplegar, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció laboral dels titulats universitaris en l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.