Programes i Iniciatives

Adaptats a tu

Els serveis de formació permanent de la UPV s'estan transformant per a poder ser més intuïtius i accessibles des dels telèfons mòbils, sense necessitat d'ús d'ordinadors o tauletes. Al seu torn, s'ha potenciat la formació en línia i en línia […]

Llegir més

Fòrum Ocupació

Trobada de renom nacional i internacional, entre estudiants, titulats UPV, comunitat universitària i empreses, en el qual es realitzen multitud d'activitats relacionades amb l'ocupabilitat.

Sempre actualitzats

Amb l'objectiu de mantenir el contacte i potenciar les sinergies entre la UPV i els seus egressats de títols propis, s'estan desenvolupant diferents Amb l'objectiu de mantenir el contacte i potenciar les sinergies entre la UPV i els seus egressats […]

Llegir més

Pràctiques

Àmplia varietat de projectes i programes que ofereixen als estudiants de la UPV realitzar una pràctica en empresa i institució. Així com, tots els mecanismes per a la seua gestió i avaluació. Dirigit a estudiants, empreses i institucions.

Informes

Generar una eina àgil que permeta donar informació als processos d'avaluació interns de qualitat en la UPV i processos externs d'acreditació.

Informació Estratègica

Obtenir informació vàlida i rigorosa per a l'adequada presa de decisions pels òrgans decisors corresponents.

Situació Laboral

Arreplegar, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció laboral dels titulats universitaris en l'entorn socioeconòmic i a l'opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.

Formació pràctica, adaptada per a l’ocupació.

L'estructura de la UPV s'ha adaptat per a permetre sinergies entre les pràctiques en empreses, Càtedres d'empresa i la formació Permanent. Això ens permetrà afermar la relació amb les empreses líder del sector, per a poder adaptar la nostra formació […]