Àrea de Formació Permanent

La finalització de qualsevol estudi universitari requereix d’una contínua actualització de coneixements, competències i habilitats, per la qual cosa s’inicia una etapa de millora professional que dura tota la vida. És ací, on la UPV a través de l’Àrea de formació permanent ofereix el seu valor afegit mitjançant una àmplia oferta de serveis a la societat, que permeta un millor desenvolupament personal i professional.

L’oferta del Centre de Formació Permanent (CFP) de la UPV inclou, entre altres, cursos curts, jornades formatives, màsters de formació permanent i diplomes, sent responsable de la formalització d’acords amb empreses, organitzacions i institucions amb la finalitat de realitzar formació a mesura per als seus treballadors. També col·labora amb la gestió, planificació i execució de tallers i congressos de l’àmbit científic i professional.

Iniciatives Destacades

Coneix l’activitat de l’àrea, estem centrats en els següent projectes.

No s’han trobat targetes.