Àrees i serveis

Àrea de Càtedres d’Empresa i Ocupació

La Direcció de l’Àrea de Càtedres Empresa i Ocupació té com a objectiu potenciar al màxim la relació entre la comunitat universitària i l’entorn empresarial, que ha caracteritzat la trajectòria d’aquesta Universitat des de la seua fundació.

Llegir més

Àrea de Formació Permanent

L’Àrea de formació permanent de la UPV és responsable de coordinar i establir els llits necessaris que garantisquen la transferència i actualització de coneixements des de la UPV “al llarg de la vida” als seus egressats.

Llegir més

Observatori d’Ocupació

L’Observatori d’Ocupació té per objectiu arreplegar, processar i facilitar informació referent al procés de la inserció laboral dels titulats universitaris en l’entorn socioeconòmic i a l’opinió dels egressats del seu pas per la Universitat.

Llegir més