Catalogació per a Departaments i Entitats UPV

Els documents en format imprés i el material audiovisual adquirit pels Departaments i Entitats UPV han de passar per la Unitat de Catalogació per a complir dos objectius:

  1. Localitzar-los a través de Polibuscador
  2. Validar la factura perquè siga abonada per el Servei de Gestió Econòmica.

Procediment per al campus de Vera:

Pas 1

Crear un Poli[Sol.licita] indicant en el camp “Assumpte” el Departament o Entitat UPV i la ubicació dels documents (escola, grup d’investigació, etc.). A més, s’ha d’incloure com adjunt el PDF original de la factura (no escanejada). Cal tenir en compte que:

  • Els exemplars per a catalogar han de coincidir exactament amb els de la factura.
  • En la factura ha de figurar el Departament o Entitat UPV al qual es realitza el càrrec i portar el CIF de la Universitat.

Pas 2

Lliurar en la Unitat de Catalogació (1a planta de la Biblioteca Central) tots els documents que figuren en la factura. Es recomana que el lliurament es realitze de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h. Els documents quedaran depositats en la Unitat de Catalogació fins que es notifique que es poden arreplegar.

Pas 3

Si les dades de la factura són correctes i es corresponen amb els documents lliurats, la Unitat de Catalogació enviarà una notificació validant les dades de la factura. Per a tramitar el cobrament de la factura on corresponga, s’ha d’incloure aquesta notificació com un arxiu adjunt.

Pas 4

Realitzada la catalogació, es rebrà un avís indicant que ja poden arreplegar-se els documents en la Unitat de Catalogació. Es recomana que la recollida es realitze de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h.

Procediment per als campus de Gandia i Alcoi:

Pas 1

Crear un Poli[Sol·licita] indicant en el camp “Assumpte” el Departament o Entitat UPV i la ubicació dels documents (escola, grup d’investigació, etc.). A més, s’ha d’incloure com a adjunt:

  1. El PDF original de la factura (no escanejada). Cal tenir en compte que:
    • Els exemplars per a catalogar han de coincidir exactament amb els de la factura.
    • En la factura ha de figurar el Departament o Entitat UPV al qual es realitza el càrrec i portar el CIF de la Universitat.
  2. Diverses pàgines escanejades en PDF per a cada document a catalogar on figure informació bibliogràfica rellevant: portada (pàgina on figura el títol), contraportada (part posterior de la portada on figura l’ISBN, editorial, etc.) i índex. A més, s’indicarà el nombre de pàgines, altura en centímetres i qualsevol material que acompanye al document.

Pas 2

Lliurar a la biblioteca del campus tots els documents que figuren en la factura. El personal de la biblioteca del campus comprovarà que la factura té la informació necessària i constatarà que es correspon amb els exemplars. Els documents quedaran depositats a la biblioteca del campus fins que es notifique que es poden arreplegar.

Pas 3

Si les dades de la factura són correctes i es corresponen amb els documents lliurats, la Biblioteca enviarà una notificació validant les dades de la factura. Per a tramitar el cobrament de la factura on corresponga, s’ha d’incloure aquesta notificació com un arxiu adjunt.

Pas 4

Realitzada la catalogació, es rebrà un avís indicant que ja poden arreplegar-se els documents a la biblioteca del campus.