Accés Obert en la UPV

reunión

Open Access o Accés Obert, significa l’accés lliure i gratuït en la xarxa a la literatura científica, la qual cosa implica el seu depòsit en un arxiu obert, permetent la lectura, descàrrega, còpia, distribució, impressió, cerca o enllaç als textos complets, sense barreres econòmiques, legals o tècniques. Per a saber més sobre l’accés obert i els avantatges d’aquesta mena de publicació consulta en PoliScience.

L’Accés Obert forma part d’un concepte més ampli, la Ciència Oberta. “La ciència oberta (open science) implica una evolució de la manera de produir, finançar, comunicar i avaluar el coneixement científic. La ciència oberta contribueix a augmentar la transparència i fomenten la participació, la cooperació, la rendició de comptes, la capacitat de reutilització del treball investigador, l’impacte i la reproducibilidad de resultats” (ENCA).

La Universitat Politècnica de València dona suport a la publicació en obert de la producció científica i docent amb: