- -
UPV
 

Servicios que prestamos

Compromisos que asumimos

Atención al usuario

NormativaCursos y más formación

Pruebas de acreditación

Autoaprendizaje

Actividades de promoción

Apoyo al PDI

Ayudas

Asesoramiento y traducciones

Recursos en línea

Datos sociolinguísticos

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
Fitxa tècnica

La presentació de les dades relatives a la demanda i l'oferta de llengua de docència canvia a partir del curs 2016-2017, a causa de la modificació en la pregunta de l'automatrícula. L'apartat amb la informació que respon a la nova pregunta sobre llengua de docència és el 2. Les dades relatives a anys anteriors es poden consultar en l'enllaç del final de la pàgina.

Les dades que es mostren en l'apartat 2. Estadístiques d'oferta i demanda d'idioma de docència, es calculen de la manera següent:

A. Per a calcular el percentatge crèdits oferits en un idioma determinat, se sumen tots el crèdits oferits en l'automatrícula (tenint en compte els paràmetres de filtratge) i es calcula el percentatge sobre el total per a cada idioma.

B. Per a calcular la demanda de crèdits objecte de matrícula, es fa aquesta operació: en el moment de l'automatrícula, l'alumnat tria el primer idioma de preferència de docència (castellà, valencià, anglès) i, opcionalment, tria un segon idioma de docència (castellà, valencià, anglès, cap). Es fa la suma de tota la demanda de crèdits objecte de matrícula, desglossada per la primera i la segona opció, i es calcula el percentatge per a cada categoria (anglès, anglès-castellà, anglès-valencià, castellà, castellà-anglès, castellà-valencià, valencià, valencià-anglès, valencià-castellà).

EMAS upv