- -
UPV
 
Informació Fase 1

FASE 1. Aquesta fase és opcional per als màsters universitaris que sol·liciten fer ús de la mateixa abans de l'1 de febrer de 2023.


Presentació de sol·licituds: de l'1 de març al 19 de maig de 2023.

  • Data límit per a la consideració de condicions acadèmiques: 30 de maig de 2023.
  • Resolució de sol·licituds per les CAT: fins al 2 de juny de 2023.
  • Publicació de resultats de la preinscripció: 5 de juny de 2023 a partir de les 14 hores.
  • Termini presentació reclamació resultats preinscripció: fins a 23:59h. del 8 de juny de 2023.
  • Termini de resolució per les ERTs de les reclamacions sobre resultats de preinscripció: fins a 23.59 h. del 13 de juny de 2023.
  • Termini confirmació de permanència en la llista d'espera per a futures adjudicacions de vacants: del 5 al 9 de juny de 2023.
  • Data de matrícula estudiants admesos: 8 i 9 de juny de 2023.
  • Adjudicació de vacants per a estudiants que s'hagen activat en la llista d'espera: 12 de juny de 2023.
  • Data matrícula estudiants en llista d'espera admesos en adjudicació de vacants: 13 de juny de 2023 des de les 9.00 hores fins a les 23.59.


MITJÀ: Formulari electrònic disponible a través d'Internet:

Enlaç a preinscripció

 

Si no té clau, el primer pas és sol·licitar-la a través del link anterior i la rebrà al més prompte possible a través del seu correu electrònic. Aquesta clau és imprescindible per a poder realitzar la preinscripció.

El nombre màxim de sol·licituds de preinscripció que pot realitzar un estudiant per a un determinat curs és de 6 sol·licituds, amb el límit de 4 sol·licituds per període.

És recomanable consultar la pàgina Web del màster en el qual realitzarà la preinscripció, a fi de comprovar si el mateix requereix alguna documentació addicional a la documentació requerida de caràcter general.

 


EMAS upv