- -
UPV
 
Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos
Servei de Biblioteca i Documentació Científica Usar les biblioteques Usuaris externs Préstamo interbibliotecario y obtención de documentos  ...

Préstamo interbibliotecario

El servei de préstec interbibliotecari permet obtenir un document no existent en els fons de la UPV, però disponible en una altra biblioteca de qualsevol lloc del món.

Es poden sol·licitar còpies d’articles de revista, capítols o parts de llibre, ponències i comunicacions de congrés, i el préstec d’originals (monografies i tesis).

També proporciona còpies d’articles i capítols de llibre del fons en paper de la Biblioteca UPV. Estan exclosos d’aquest servei els documents fàcils d’adquirir o acabats d’editar, les obres de referència, els materials antics, valuosos i fràgils, o que impliquen condicions especials de conservació, contractació d’assegurança, etc., i també les patents i les normes, i els fascicles de revistes i llibres electrònics complets.

La prestació del servei està condicionada per la legislació vigent pel que fa a drets d’autor, les llicències firmades amb els editors per part de la UPV i les condicions del centre subministrador.

Els documents sol·licitats a través d’aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o de recerca, i la reprografia i l’ús han d’atendre la legislació vigent i la propietat intel·lectual.

Préstec Interbibliotecari per altres biblioteques

El Servei de Préstec Interbibliotecari subministra documents del fons de la UPV a altres biblioteques, tant nacionals com a estrangeres.

Les biblioteques no pertanyents a REBIUN o a NILDE poden fer la sol·licitud de documents a través del compte de correu electrònic prest@bib.upv.es

S'admet el pagament en cupons de la IFLA i l'establiment de relacions de gratuïtat/reciprocitat/comptes de compensació.

Altres usuaris externs

Està dirigit a investigadors que no tenen assignat un centre de cost, alumnes que sol·liciten préstec de llibres, investigadors sense vinculació amb la UPV, entitats públiques o privades, etc.

Els usuaris han de sol·licitar prèviament l'alta en el servei, facilitant totes les dades personals i de contacte que li requerisca el Servei.

Tant la sol·licitud d'alta com la petició de documents es faran a través del compte de correu prest@bib.upv.es

Poden sol·licitar documents del fons de la UPV (articles i capítols de llibre) així com d'altres biblioteques (articles, capítols de llibre i originals) que ho permeten.

L'usuari haurà d'abonar, mitjançant transferència bancària, l'import del document sol·licitat, com a pas previ a iniciar les gestions del préstec.

Subministrament de documents

Les còpies d’articles de capítols de llibre, etc., se subministren preferentment en format electrònic (PDF), excepte si per restriccions de copyright o condicions que hagen establit els editors s’hagen de lliurar en versió impresa.

En aquest cas, s’ha de passar pel servei per a endur-se el document. En tots els casos, la persona interessada rebrà un missatge de correu electrònic en què es notifica la recepció del document.

Consulteu les d'obtenció de documents del servei de préstec interbibliotecari.

Tarifes del servei

Eines

Més informació

Per a qualsevol dubte o consulta vos podeu adreçar al nostre compte de correu prest@bib.upv.es, telefonar-nos al 963 87 70 83 o a les extensions 78830, 78832 i 78833 de la UPV.Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv