- -
UPV
 
Drets d'autor i propietat intel·lectual

mans creant

Els drets d’autor inclouen drets morals, referits al reconeixement de l’autoria, i drets patrimonials referits als drets d’explotació de les obres.

Si l'autor cedeix els drets d'explotació en exclusiva a una editorial, perd el control sobre la difusió i reutilització del seu propi treball. Per açò en publicar amb una editorial es recomana negociar per a mantenir uns drets mínims que permeten la difusió en el repositori institucional.

Per a saber què són els drets d'autor, la cessió de drets a tercers, diferenciar la versió d'autor d'un article de la versió de l'editor, o conèixer les recomanacions per a autors científics consulta el nostre blog Poliscience

Si seguiu tenint dubtes i necessiteu més informació, podeu sol·licitar una Cita amb una bibliotecària o un bibliotecari


Per a més informació dirigeix-te a La biblioteca respon


EMAS upv