- -
UPV
 
Tipus de préstec

Les condicions pels documents en préstec són les següents:

Préstec normal Préstec reduït (Pel·lícules i Revistes) Cabines Portàtils Reserves
Estudiants
15 dies
(7 si té reserva*)

7 dies
(3 si té reserva)
1 dia 7 dies Màxim 25 reserves d'exemplars prestats o disponibles (segons tipus de document)
PAS-PDI 15 dies
7 dies
(3 si té reserva)
1 dia No tenen préstec de portàtils Màxim de 25 reserves d'exemplars prestats o disponibles.
Altres grups
15 dies
(7 si té reserva*)

7 dies
(3 si té reserva)
1 dia No tenen préstec de portàtils Màxim 25 reserves d'exemplars prestats
Renovacions Màxim 4 mesos Màxim 2 mesos No renovables Només els de 7 dies. Màxim 2 setmanes Termini per arreplegar les reserves: 2 dies
Restricció d'ús 1 dia x dia d'endarreriment 4 dies x dies d'endarreriment
Límit de préstec 30 documents en total (dels quals, només 1 portàtil i 1 cabina)

*En el cas de la literatura el préstec serà sempre de 15 dies, encara que hi haja reserva.

Els estudiants de Gandia i Alcoi, poden reservar documents disponibles incloent pel·lícules, revistes i literatura.

Tots els usuaris poden reservar els documents amb ubicació Dipòsit encara que estiguen disponibles.

Els usuaris amb Màxims privilegis tenen un préstec normal de 30 dies i un període màxim de renovació dels préstecs normals de 6 mesos.


EMAS upv