- -
UPV
 

Services Provided

Our Commitments

Customer service

RegulationsCourses and other Training

Exams for Accreditation

Self-Learning

Promotion Activities

Support to teaching and research staff

Financial Aid

Consultancy and Translations

Online Resources

Sociolinguistic Data

E.U. en Competència Professional per a l'Ensenyament

 
04/05/17
News
Els certificats de competència lingüística en valencià de la UPV són equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

L’Ordre 7/2017 recull els certificats de la UPV com a equivalents als de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

Els certificats d’acreditació de competència lingüística en valencià emesos per la Universitat Politècnica de València (UPV), que s’obtenen en superar les proves d’acreditació de coneixements de valencià, es consideren equivalents als certificats de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Per tant, no cal sol·licitar l’homologació entre aquests certificats, ja que venen recollits en l’Ordre 7/2017, de 2 de març de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de la JQCV, el personal examinador i l’homologació i la validació d’altres títols i certificats. Aquesta equivalència inclou també els certificats de competències anteriors a l’any 2010.

 

Ací teniu més informació sobre la validesa dels certificats de competència lingüística en valencià que emet la UPV.


EMAS upv