- -
UPV
 
Foto principal

Gerència

Li correspon la gestió dels serveis administratius i econòmics de la UPV sota la dependència i supervisió del rector, i l'elaboració del Pressupost anual, d'acord amb les directrius d'aquest.

Té encomanades, entre altres, les funcions de dirigir la gestió de l'activitat econòmica, la gestió dels serveis administratius i econòmics, la tresoreria i la gestió tributària de la UPV; així com l'elaboració del Pressupost, la gestió de les modificacions d’aquest i l'execució en aquelles competències que li corresponguen.


EMAS upv