- -
UPV
 

El Centre

Estudis

Competencies Transversals

Formació permanent

Secretaria virtual

Ordenació acadèmica

Relacions internacionals

Relacions amb empresa

Infraestructures

Delegació d'alumnes

Futurs alumnes

Accés Intranet

Biblioteca

 
Masters oficials Informàtica

Màster Universitari en Enginyeria Informàtica

Formem professionals altament qualificats per a exercir adequadament l'exercici de la professió, oferint una formació avançada que els capacite per a projectar i dissenyar productes, processos i instal·lacions en tots els àmbits de l'Enginyeria Informàtica.

El màster està dissenyat amb una orientació clarament professional, pensant en la pràctica de l'Enginyeria Informàtica en empreses i institucions. El desenrotllament professional dels seus estudiants es facilita per mitjà de la realització del treball de final de màster en empreses tecnològiques, la impartició de seminaris per professionals del sector, el foment de l'emprendimiento i el desenrotllament d'habilitats associades a l'exercici professional.

Durada: 120 crédits ECTS

http://muiinf.webs.upv.es

Màster Universitari en Gestió de la Informació

Formem especialistes preparats per a analitzar, dissenyar, seleccionar, organitzar, gestionar, avaluar, optimitzar i difondre productes i serveis d'informació. Fomentem l'aprenentatge multidisciplinari i innovador en un entorn de treball orientat a formar professionals altament qualificats.

Durada: 90 crédits ECTS

http://mugi.webs.upv.es

Màster Universitari en Computació; Paralélela i Distribuída

Els experts preveuen un gran creixement de la computació Cloud i Paral·lela que comportarà una important demanda de professionals capaços de desenvolupar serveis informàtics avançats en el Núvol i en Centres de Supercomputac.

Aquest màster proporciona la base técnica que ha fet possible l'oferta de plataformes Cloud actuals i d'Alta Computació(GPUs i multi-cores), i descriu els avanços en recerca amb els quals resoldre els problemes oberts en aquestes àrees.

Durada: 60 crédits ECTS

http://www.upv.es/titulaciones/MUCPD

Màster Universitari en Enginyeria de Computadors

Aquest màster se centra en els sistemes informàtics connectats en xarxa, un àrea l'impacte de la qual en l'activitat d'empreses i organitzacions és cada vegada major i en les quals s'estan produint continus avanços tecnológics, abastant xarxes d'altes prestacions, xarxes multimédia, xarxes sense fils, xarxes de control industrial, xarxes de sensors, xarxes en xip, confiabilitat i seguretat en xarxes, clusters de computadors, sistemes distribuïts i arquitectura i prestacions de la web.

Durada: 60 crédits ECTS

http://www.upv.es/titulaciones/MUIC

Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari

Una de les claus de l'éxit en l'activitat del desenvolupament del programari i els sistemes d'informació resideix en el fet d'usar métodes i eines que permeten construir programari fiable i de qualitat. El programa de formació del màster té com a objectiu preparar als futurs investigadors i professionals en els avanços tecnológics que han de conéixer i dominar en les àrees de l'Enginyeria del programari, la tecnologia programari multiparadigma i els sistemes d'informació.

Durada: 60 crédits ECTS

http://www.upv.es/titulaciones/MUISMFSI

Màster Universitari en Intel·ligéncia Artificial, Reconeixement de Formes e Imatge Digital

Aquest màster pertany al Postgrau d'Informàtica de la Universitat Politécnica de Valéncia. El seu principal OBJECTIU és la formació de professionals i investigadors que contribuísquen de forma efectiva al progrés de l'entorn industrial i tecnológic, aplicant noves técniques i métodes de la intel·ligéncia artificial, el reconeixement de formes, la imatge digital i les tecnologies del llenguatge.

Durada: 60 crédits ECTS

http://www.upv.es/titulaciones/MUIARFID

Màster Universitari en Automàtica i Informàtica Industrial

L'objectiu fonamental d'aquests estudis de màster és la formació d'especialistes en informàtica i automàtica industrial perqué siguen capaces d'abordar el disseny, implementació, operació i manteniment de sistemes automàtics de supervisió, control, manipulació i gestió de processos productius en els quals es requerisquen sistemes informàtics d'altes prestacions.

Durada: 60 crédits ECTS

http://www.upv.es/titulaciones/MUAII

EMAS upv