- -
UPV
 

El Centre

Estudis

Competencies Transversals

Formació permanent

Secretaria virtual

Ordenació acadèmica

Relacions internacionals

Relacions amb empresa

Infraestructures

Delegació d'alumnes

Futurs alumnes

Accés Intranet

Biblioteca

 
Consejo Asesor

CONSELL ASSESSOR

El Consell Assessor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica, iniciat en 2010, és una iniciativa que té com objectiu el disposar d'un òrgan que assessore a l'Escola en temes d'estratègia i de futur que tinguen a veure amb la visibilitat del centre, la millora de la qualitat i la innovació en la formació, o la relació amb el món professional i social. Amb aquest objectiu, el Consell Assessor està integrat per professionals de reconegut prestigi en el camp de les tecnologies de la informació, alguns d'ells exalumnes de l'Escola, i per professors de referència.

Funcions

La missió del Consell Assessor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informática de la UPV és la d'assistir i assessorar a la Direcció i a la Junta de Centre en els següents objectius i accions:

  • Promoció – Proporcionant un canal de comunicació amb empreses i institucions que servisca per a promoure el compliment de l'encàrrec social del centre amb la societat, fomentant relacions que comporten un benefici mutu.

  • Visió estratègica – Promovent i assistint a la ETSINF en el desenvolupament d'objectius estratègics i el disseny de noves titulacions, així com en la generació de bones pràctiques de cara a la visibilitat del centre a nivell nacional i internacional.

  • Assistència – Constituint-se com un fòrum per a la consulta i revisió de plans d'estudis, programes i estratègies de centre.

Membres

Reglament del Consell Assessor

Reglament aprovat el 22-4-2010

Reunions


EMAS upv