- -
UPV
 

El Centre

Estudis

Competencies Transversals

Formació permanent

Secretaria virtual

Ordenació acadèmica

Relacions internacionals

Relacions amb empresa

Infraestructures

Delegació d'alumnes

Futurs alumnes

Accés Intranet

Biblioteca

 
Missatge

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la UPV, resultant de la integració en un únic centre de la Escola Tècnica Superior d'Informàtica Aplicada i de la Facultat d'Informàtica, es crea en virtut del Decret 33/2009 del Consell, de 27 de febrer de 2009. El nou centre hereta així la llarga tradició docent i investigadora de l'antiga Escola i Facultat que es remunta a l'any 1982, en el qual es crea l'Escola Universitària d'Informàtica, centre pioner dels estudis d'Informàtica en la Comunitat Valenciana; estudis que es completen en l'any 1985 amb la creació de la Facultat d'Informàtica

L'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica de la UPV impartirà les titulacions d'Enginyer en Informàtica, Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió, Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes i Llicenciat en Documentació, que fins a ara impartien l'Escola i la Facultat.

Es tracta d'un procés de reorganització administrativa, amb l'objectiu de procurar una unitat d'acció en els estudis d'Informàtica que garantisca la qualitat de l'activitat acadèmica en aquest àmbit i potencie la seua projecció exterior com a conseqüència del procés d'adaptació de les actuals titulacions a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Des de la data de publicació de l'esmentat Decret, el 3 de març de 2009, fins que es constituïsquen els òrgans de govern del nou centre en el termini d'uns mesos, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica estarà dirigida per una Comissió Gestora presidida per D. Vicente Botti Navarrès, Vicerector de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions.

EMAS upv