- -
UPV
 
Suggeriment de compra

La biblioteca gestiona l’adquisició de materials bibliogràfics, revistes i bases de dades disponibles per a la comunitat universitària, així com les donacions.

Materials bibliogràfics

Els membres de la Universitat Politècnica de València poden suggerir la compra de materials bibliogràfics (monografies en qualsevol suport, material audiovisual, etc.) per a qualsevol de les biblioteques de la UPV.

Més informació

Revistes

Únicament el PDI de la comunitat universitària pot suggerir la renovació o nova subscripció de revistes.

Instruccions per a suggerir la renovació o nova susbcripció de revistes

Bases de dades

Per a la contractació d’una base de dades el PDI ha de contactar amb el servei d’adquisicions.

La Biblioteca valorarà la sol·licitud i decidirà d’acord el pressupost, temàtica, solapament amb altres fonts contractades, etc.

Donacions

La Biblioteca avaluarà les donacions que reba de material bibliogràfic procedents tant de particulars com d’institucions. Les donacions hauran d’acollir-se a la política de donacions de la biblioteca. Es poden sol·licitar a través del formulari de donació de material bibliogràfic.


Per a més informació dirigeix-te a Policonsulta.

També pots consultar les Preguntes freqüents sobre adquisicions.


EMAS upv