- -
UPV
 
Préstec Interbibliotecari i obtenció de documents

El Servei de Préstec Interbibliotecari permet obtenir un document no existent en els fons de la UPV però disponible en una altra biblioteca de qualsevol lloc del món. Es poden sol·licitar còpies d'articles de revista, capítols o parts de llibre, ponències i comunicacions de congrés, i el préstec d'originals (monografies i tesis).

A més, aquest servei subministra documents del fons de la UPV a altres biblioteques, tant nacionals com a estrangeres.

Estan exclosos d'aquest servei els documents de fàcil adquisició o de recent edició, les obres de referència, els materials antics, valuosos i fràgils, o que impliquen condicions especials de conservació, contractació de segur, etc., així com les patents i les normes, els fascicles de revistes i els llibres electrònics complets.

La prestació del servei estarà condicionada per la legislació vigent pel que fa a drets d'autor, les llicències signades amb els editors per part de la UPV, i a les condicions del centre subministrador.

Els documents sol·licitats a través d'aquest servei es poden utilitzar únicament per a ús privat, docent o de recerca, i la seua reprografia i utilització s'atindrà a la legislació vigent i de propietat intel·lectual.

Ací teniu tota la informació actualitzada per:


EMAS upv