- -
UPV
 
Donacions bibliogràfiques

La Biblioteca accepta donacions de material bibliogràfic procedents tant de particulars com d'institucions, sempre que els fons resulten d'interès per a les activitats de docència i investigació de la Universitat.

En tots els casos les donacions han d'acollir-se a la política de donacions de la Biblioteca.

Si voleu efectuar una donació, per favor poseu-vos en contacte amb Policonsulta.


EMAS upv