- -
UPV
 
Horaris

Per a una informació més en detall, consulteu el calendari de cada biblioteca:

BIBLIOTECA

CALENDARI

BIBLIOTECA CENTRAL

calendari

BIBLIOTECA ADE-TOPOGRAFIA

calendari

BIBLIOTECA AGROENGINYERIA

calendari

BIBLIOTECA BELLES ARTS

calendari

BIBLIOTECA CAMINS

calendari

BIBLIOTECA INDUSTRIALS

calendari

BIBLIOTECA INFORMÀTICA

calendari

BIBLIOTECA ENGINYERIA D’EDIFICACIÓ

calendari

BIBLIOTECA ENGINYERIA DEL DISSENY

calendari

BIBLIOTECA CAMPUS ALCOI

calendari

BIBLIOTECA CAMPUS GANDIA-CRAI

calendari

HORARIS DELS SERVEIS (atenció no presencial, només online o telefònica)

Adquisicions

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

Catalogació

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

Documentació Científica

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h

Préstec Interbibliotecari

De dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h
Per a recollir documents: acudir al despatx del Servei de Préstec Interbibliotecari de 8.00 a 14.00, de dilluns a divendres. Fora d'aquest horari pot acudir al taulell de préstec de Biblioteca Central.


EMAS upv