- -
UPV
 
Préstec BUVAL

BUVAL és el consorci de les 5 biblioteques universitàries públiques valencianes, constituïdes per tal d’aconseguir una major coordinació, un ús més eficient dels recursos i millorar els serveis prestats.

El Préstec BUVAL posa a disposició del Personal Docent i Investigador i del Personal d’Administració i Serveis els fons bibliogràfics de les 5 universitats.

Permet treure en préstec fins a 6 exemplars durant 15 dies en qualsevol de les biblioteques participants, sempre que prèviament s’hagen donat d’alta en el servei.

Condicions del servei

Qui pot fer ús d’aquest servei?

Els membres del PDI i el PAS de les universitats públiques valencianes (UV, UPV, UA, UJI i UMH) que prèviament hagen sol·licitat l’alta en el servei a través de l’aplicació a la seua pròpia universitat. Els usuaris de la UPV han de sol·licitar-hi l’alta a través d’aquest formulari

Quants documents i en quin termini?

Tipus de materials: Cada universitat pot excloure del préstec alguns tipus de documents: bibliografia molt demanada per estudiants, ordinadors portàtils, cabines d’estudi, etc

Període de préstec: 15 dies

Màxim d'exemplars: 6

Renovacions: Sí

Reserves: No

Algunes biblioteques poden afegir exemplars i dies de termini.

Com donar-se d’alta?

El PDI i PAS de l UPV ha de donar-se d’alta omplint el següent formulari, una vegada haja estat donat d’alta rebrà un correu de confirmació amb informació de les condicions del servei i de com accedir. A partir d’aquest moment, per fer ús del servei haurà d’acudir presencialment i prèvia identificació (DNI, targeta universitària, etc.) a qualsevol de les biblioteques de les universitats públiques valencianes.

Com sol·licitar préstecs?

Polibuscador ofereix una vista comuna de les col·leccions pertanyents a les cinc Universitats. En la caixa de cerca, clicant en la lupa, pot triar-se com a nou perfil l’opció “Cerca BUVAL”. La cerca permet recuperar resultats de materials de les cinc biblioteques universitàries, que després poden filtrar-se per institució.

L'usuari o usuària es compromet a tornar els préstecs en el termini indicat i en la biblioteca de la universitat prestatària. Els usuàris o usuàries poden consultar en el seu "compte" del catàleg els seus préstecs desglossats per universitats. Poden filtrar tant per préstecs actius com per l'historial de préstecs.

Durant la situació de pandèmia de la COVID-19, per tal d’utilizar el servei de préstec BUVAL cal contactar prèviament amb la biblioteca on està el document que es vol prestar.

Formes de contacte:

Tarifes

Aquest servei és gratuït

I si és PDI o PAS d'altra universitat valenciana?

Si és PDI o PAS d'altra universitat valenciana i vol endur-se llibres en préstec de la Universitat Politècnica de València ha de ha de donar-se d'alta primer en el formulari de la seua universitat. Consulte la pàgina web de cada biblioteca:


Per a més informació dirigeix-te a Policonsulta.


EMAS upv