- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Menu
Base de datos Curricular de prácticas del SIE
Si eres estudiante y deseas realizar prácticas en empresas, necesariamente deberás registrarte pues así lo establece la normativa legal.
La Calculadora de pràctiques és una nova aplicació web que facilita la tramitació d'una pràctica. Permet simular les condicions de realització de la pràctica i generar el/els conveni/s que la formalitzen, evitant errors.
Empleneu l'enquesta de final de les pràctiques
Per a finalitzar correctament la teua pràctica has d'emplenar l'enquesta de valoració de la teua pràctica al finalitzar la mateixa. Punxa en aquest enllaç per a emplenar l'enquesta via web.
Para el reconocimiento académico de tu práctica, pincha en el siguiente link "Herramienta de evaluación de prácticas en empresas".
Si eres ESTUDIANT de la UPV i vols sol·licitar Reconeixement Acadèmic d'una pràctica en el ESTRANGER sota un Marc legal o Programa diferent al de "Convenis de Cooperació Cooperativa" (Ejem. Beques MERIDIES, IAESTE, ...).
Herramienta de evaluación de prácticas en empresas
Una vez finalizada la práctica, utiliza esta herramienta para cumplimentar tu informe fin de prácticas, necesario para la evaluación de tu práctica. Está disponible a través de este link, o en tu intranet UPV en el panel de "Servicios", apartado "Servicio Integrado de empleo".
Fecha máxima evaluación Estudiante y Tutor empresa: 15 de septiembre y Tutor UPV el 25 de septiembre
Manual para la evaluación del estudiante
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per a l'estudiant.
Para recuperar una copia auténtica de la documentación tramitada, introduce el Código Seguro de Verificación (CSV) que se te envió por correo electrónico
Obtenir el teu justificant de fi de les pràctiques
Per a poder imprimir el teu justificant has d'haver finalitzat la pràctica i haver emplenat la teua "enquesta de final de pràctica".
1º.- Reviseu les Titulacions disponibles a la UPV
Titulacions i contactes de la UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus, màsters i títols propis) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascun.
Títols propis UPV
Llistat de tots els títols propis (màsters, diplomes i experts universitaris) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Àrees.
2º.- Empleneu el document "Sol·licitud d'Estudiantes en Pràctiques"
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques PER A TOTS excepte BBAA, ETSInf i ETSIE
Aquest formulari ho utilitzen les empreses per a sol·licitar estudiants interessats a realitzar pràctiques. L'empresa detalla ací les condicions de la pràctica i el perfil de l'estudiant requerit.
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a BBAA y ETSIE
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la Facultat de Belles arts hauran d'emplenar-se a través de: portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a ETSInf
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la ETSINF hauran d'emplenar-se a través del PRÀCTIQUES EN EMPRESES - ETSICCP
3º.- Envieu-lo a l'Escola / Facultat que corresponga o a upe@sie.upv.es

Titulacions i contactes UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus, màsters i títols propis) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascun.
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
El PDI de la UPV puede inscribirse en el programa de tutorización de prácticas en empresas a través de la intranet UPV. Gracias a esta aplicación, los tutores UPV podrás enfocar sus esfuerzos hacia las prácticas que estén más relacionadas con su campo de docencia e investigación.
Si eres tutor UPV de prácticas de estudiantes en empresas, debes evaluarlas de conformidad con los procedimientos que ha establecido la universitat a través de la "Herramienta de evaluación de prácticas en empresas"
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
Les Beques Santander CRUE CEPYME són ajudes perquè estudiants universitaris puguen realitzar pràctiques professionals en PIMES (autònoms, microempreses, petites i mitjanes empreses) i fundacions, ONG's i altres associacions i entitats sense ànim de lucre.
Estan dotades amb una ajuda econòmica per a l'estudiant i amb cobertura dels costos de cotització a la Seguretat Social.
Les pràctiques tenen una duració de 3 mesos a mitja jornada, i la dotació bruta és de 300 euros al mes.
Per a participar, tant les empreses com els estudiants interessats, han d'inscriure's en el Programa de Beques Santander.
Per favor, selecciona dins de la Convocatòria oberta, el link que et corresponga, segons sigues una Empresa o un Estudiant.
En relación a la gestión del alta de los estudiantes en la Seguridad Social y otra información de interés para la empresa, consultar el Apartado de instrucciones e información y el Marco Legal en esta misma web.
Manual avaluació de pràctiques per a l'Estudiant117Kb
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per a l'estudiant.
Manual avaluació pràctiques per a tutors UPV119Kb
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per al tutor UPV.
Manual evaluación de prácticas para gestores388Kb
Manual de uso de la herramienta de evaluación de prácticas en empresas, para los gestores de prácticas.
Manual programa de tutorización de prácticas para TUTORES UPV371Kb
Manual de uso del programa de tutorización de prácticas, para tutores UPV (PDI).

EMAS upv