- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Menu
Base de dades curricular de pràctiques del SIE ¡NOVETAT!
Si eres estudiant i desitges realitzar pràctiques en empreses, necessàriament hauràs de registrar-te perquè així ho estableix la normativa legal.
Manual DIRE estudiants
MANUAL PERQUÈ ELS ESTUDIANTS ES REGISTREN EN LES OFERTES DE PRÀCTIQUES
Manual DIRE estudiants
MANUAL PERQUÈ ELS ESTUDIANTS ES REGISTREN EN LES OFERTES DE PRÀCTIQUES
La Calculadora de pràctiques és una nova aplicació web que facilita la tramitació d'una pràctica. Permet simular les condicions de realització de la pràctica i generar el/els conveni/s que la formalitzen, evitant errors.
Empleneu l'enquesta de final de les pràctiques
Per a finalitzar correctament la teua pràctica has d'emplenar l'enquesta de valoració de la teua pràctica al finalitzar la mateixa. Punxa en aquest enllaç per a emplenar l'enquesta via web.
Para el reconocimiento académico de tu práctica, pincha en el siguiente link "Herramienta de evaluación de prácticas en empresas".
Si eres ESTUDIANT de la UPV i vols sol·licitar Reconeixement Acadèmic d'una pràctica en el ESTRANGER sota un Marc legal o Programa diferent al de "Convenis de Cooperació Cooperativa" (Ejem. Beques MERIDIES, IAESTE, ...).
Herramienta de evaluación de prácticas en empresas
Una vez finalizada la práctica, utiliza esta herramienta para cumplimentar tu informe fin de prácticas, necesario para la evaluación de tu práctica. Está disponible a través de este link, o en tu intranet UPV en el panel de "Servicios", apartado "Servicio Integrado de empleo".
Fecha máxima evaluación Estudiante y Tutor empresa: 15 de septiembre y Tutor UPV el 25 de septiembre
Manual para la evaluación del estudiante
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per a l'estudiant.
Para recuperar una copia auténtica de la documentación tramitada, introduce el Código Seguro de Verificación (CSV) que se te envió por correo electrónico
Obtenir el teu justificant de fi de les pràctiques
Per a poder imprimir el teu justificant has d'haver finalitzat la pràctica i haver emplenat la teua "enquesta de final de pràctica".
1º.- Reviseu les Titulacions disponibles a la UPV
Titulacions i contactes de la UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus, màsters i títols propis) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascun.
Títols propis UPV
Llistat de tots els títols propis UPV (Màsters de Formació Permanent i Diplomes de la UPV, adscrits al CFP), classificat per Àrees.
2º.- Empleneu la vostra sol·licitud d'estudiants en pràctiques a través de "DIRE - Portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV"
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques hauran d'emplenar-se a través de DIRE - portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV
A través d'aquest mateix portal l'empresa podrà veure els currículums dels estudiants que s'hagen inscrit en la seua oferta i que complisquen els requisits sol·licitats.
Manual DIRE empreses
MANUAL PERQUÈ LES EMPRESES SOL·LICITEN ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES a través de "DIRE - portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV"
EXCEPCIONS:
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques de Títols propis UPV
Formulari vàlid NOMÉS per sol·licitar estudiants de Títols propis. L'empresa/institució detalla aquí les condicions de la pràctica i envia el formulari per correu electrònic a practicas.cfp@sie.upv.es
Solicitud de estudiantes en prácticas de la ETSICCP
Consulta con la oficina de prácticas de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
El PDI de la UPV puede inscribirse en el programa de tutorización de prácticas en empresas a través de la intranet UPV. Gracias a esta aplicación, los tutores UPV podrás enfocar sus esfuerzos hacia las prácticas que estén más relacionadas con su campo de docencia e investigación.
Si eres tutor UPV de prácticas de estudiantes en empresas, debes evaluarlas de conformidad con los procedimientos que ha establecido la universitat a través de la "Herramienta de evaluación de prácticas en empresas"
Información para el tutor UPV: ventajas, responsabilidades y condiciones del tutor UPV de prácticas en empresas.
En relación a la gestión del alta de los estudiantes en la Seguridad Social y otra información de interés para la empresa, consultar el Apartado de instrucciones e información y el Marco Legal en esta misma web.
Manual avaluació de pràctiques per a l'Estudiant117Kb
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per a l'estudiant.
Manual avaluació pràctiques per a tutors UPV119Kb
Manual d'ús de l'eina d'avaluació de pràctiques en empreses, per al tutor UPV.
Manual evaluación de prácticas para gestores388Kb
Manual de uso de la herramienta de evaluación de prácticas en empresas, para los gestores de prácticas.
Manual programa de tutorización de prácticas para TUTORES UPV371Kb
Manual de uso del programa de tutorización de prácticas, para tutores UPV (PDI).

EMAS upv