- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Cerca Estudiant
Prácticas en Empresas Menu Cerca Estudiant  ...
1º.- Reviseu les Titulacions disponibles a la UPV
Titulacions i contactes de la UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus i màsters) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascuna.
Títols propis UPV
Llistat de tots els títols propis (màsters, diplomes i experts universitaris) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Àrees.
2º.- Empleneu el document "Sol·licitud d'Estudiantes en Pràctiques"
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques PER A TOTS excepte BBAA, ETSInf i ETSIE
Aquest formulari ho utilitzen les empreses per a sol·licitar estudiants interessats a realitzar pràctiques. L'empresa detalla ací les condicions de la pràctica i el perfil de l'estudiant requerit.
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a BBAA y ETSIE
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la Facultat de Belles arts hauran d'emplenar-se a través de: portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a ETSInf
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la ETSINF hauran d'emplenar-se a través del PRÀCTIQUES EN EMPRESES - ETSICCP
3º.- Envieu-lo a l'Escola / Facultat que corresponga o a upe@sie.upv.es

Titulacions i contactes UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus i màsters) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascuna.

EMAS upv