- -
UPV
 

COVID-19

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Pràctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Cerca Estudiant
Prácticas en Empresas Menu Cerca Estudiant  ...
1º.- Reviseu les Titulacions disponibles a la UPV
Titulacions i contactes de la UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus i màsters) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascuna.
Títols propis UPV
Llistat de tots els títols propis (màsters, diplomes i experts universitaris) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Àrees.
2º.- Empleneu el document "Sol·licitud d'Estudiantes en Pràctiques"
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques PER A TOTS excepte BBAA y ETSInf
Aquest formulari ho utilitzen les empreses per a sol·licitar estudiants interessats a realitzar pràctiques. L'empresa detalla ací les condicions de la pràctica i el perfil de l'estudiant requerit.
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a BBAA
Las solicitudes de estudiantes en prácticas dirigidas a la Facultad de Bellas Artes deberán cumplimentarse a través del portal de Empleo y Prácticas del SIEUPV
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques per a ETSInf
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques dirigides a la ETSINF hauran d'emplenar-se a través del PRÀCTIQUES EN EMPRESES - ETSICCP
3º.- Envieu-lo a l'Escola / Facultat que corresponga o a upe@sie.upv.es

Titulacions i contactes UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus i màsters) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascuna.

EMAS upv