- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Búsqueda Estudiante
Prácticas en Empresas Menu Búsqueda Estudiante  ...
1º.- Reviseu les Titulacions disponibles a la UPV
Titulacions i contactes de la UPV
Llistat de tots els títols universitaris (graus, màsters i títols propis) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Escoles i Facultats, i dades de contacte dels responsables de pràctiques de cadascun.
Títols propis UPV
Llistat de tots els títols propis (màsters, diplomes i experts universitaris) que s'imparteixen en la UPV, classificat per Àrees.
2º.- Empleneu la vostra sol·licitud d'estudiants en pràctiques a través de "DIRE - Portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV"
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques hauran d'emplenar-se a través de DIRE - portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV
A través d'aquest mateix portal l'empresa podrà veure els currículums dels estudiants que s'hagen inscrit en la seua oferta i que complisquen els requisits sol·licitats.
Manual DIRE empreses
MANUAL PERQUÈ LES EMPRESES SOL·LICITEN ESTUDIANTS EN PRÀCTIQUES a través de "DIRE - portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV"
EXCEPCIONS:
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques de Títols propis
Formulari vàlid NOMÉS per sol·licitar estudiants de Títols propis. L'empresa/institució detalla aquí les condicions de la pràctica i envia el formulari per correu electrònic a practicas.cfp@sie.upv.es
Solicitud de estudiantes en prácticas de la ETSICCP
Consulta con la oficina de prácticas de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos

EMAS upv