- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Formularis de pràctiques en empreses
Prácticas en Empresas Menu DOCUMENTACIÓN Formularis de pràctiques en empreses
 ...
A continuació estan disponibles els documents necessaris per a sol·licitar estudiants en pràctiques i per a formalitzar, modificar o rescindir una pràctica.

Tramitació d'una pràctica - CALCULA LA TEUA PRÀCTICA
La "Calculadora de pràctiques" t'ajuda a planificar la teua pràctica i a generar el "Conveni de pràctiques".
Enviar el Conveni generat, amb la signa digital de tots els participants al @ del Centre, com a mínim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la pràctica.
Tramitació d'una pràctica - EXEMPLE CONVENI262Kb
Això és un exemple per a veure com com quedaria imprès un conveni de pràctiques.
Modificació d'una pràctica874Kb
Serveix per a modificar les condicions inicials de la pràctica: durada, dedicació, borsa econòmica, tutors, projecte formatiu, ... Enviar per @ un exemplar emplenat a ordinador, amb totes les signatures digitals, com a mínim 10 DIES abans de la modificació que es desitge realitzar.
Rescissió d'una pràctica731Kb
Serveix per a rescindir una pràctica per un motiu justificat. S'enviarà per @ un exemplar emplenat a ordinador, amb totes les signatures digitals. Es recomana enviar-ho a la unitat gestora en un termini màxim de 7 dies naturals.
Sol·licitud Acord Previ Reconeixement520Kb
Document per a sol·licitar el reconeixement PREVI de les pràctiques que desitges realitzar en l'ESTRANGER sota "ALTRES MARCS LEGALS". Has de presentar aquest document ABANS DE L'INICI de la teua pràctica
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques
Les sol·licituds d'estudiants en pràctiques hauran d'emplenar-se a través de DIRE - portal d'Ocupació i Pràctiques del SIEUPV
A través d'aquest mateix portal l'empresa podrà veure els currículums dels estudiants que s'hagen inscrit en la seua oferta i que complisquen els requisits sol·licitats.
Sol·licitud d'estudiants en pràctiques de Títols propis adscrits al CFP974Kb
Formulari vàlid NOMÉS per sol·licitar estudiants de Títols propis. L'empresa/institució detalla aquí les condicions de la pràctica i envia el formulari per correu electrònic a practicas.cfp@sie.upv.es
Solicitud de estudiantes en prácticas de la ETSICCP
Consulta con la oficina de prácticas de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos
Tota la documentació s'haurà de lliurar en l'oficina de pràctiques en empresa del centre docent corresponent.

EMAS upv