- -
UPV
 

COVID-19

PRĄCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

PROGRAMES de Prąctiques

DOCUMENTACIÓ

MARC LEGAL

ASEGURANĒA

FAQs - Poli[Consulta]

BŚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Formularis de prąctiques en empreses
Prįcticas en Empresas Menu DOCUMENTACIÓN Formularis de prąctiques en empreses
 ...
A continuació estan disponibles els documents necessaris per a sol·licitar estudiants en prąctiques i per a formalitzar, modificar o rescindir una prąctica.

Tramitació d'una prąctica - CALCULA LA TEUA PRĄCTICA
La "Calculadora de prąctiques" t'ajuda a planificar la teua prąctica i a generar el "Conveni de prąctiques".
Enviar el Conveni generat, amb la signa digital de tots els participants al @ del Centre, com a mķnim 10 DIES NATURALS abans de l'inici de la prąctica.
Tramitació d'una prąctica - EXEMPLE CONVENI730Kb
Aixņ és un exemple per a veure com com quedaria imprčs un conveni de prąctiques.
Modificació d'una prąctica760Kb
Serveix per a modificar les condicions inicials de la prąctica: durada, dedicació, borsa econņmica, tutors, projecte formatiu, ... Enviar per @ un exemplar emplenat a ordinador, amb totes les signatures digitals, com a mķnim 10 DIES abans de la modificació que es desitge realitzar.
Rescissió d'una prąctica590Kb
Serveix per a rescindir una prąctica per un motiu justificat. S'enviarą per @ un exemplar emplenat a ordinador, amb totes les signatures digitals. Es recomana enviar-ho a la unitat gestora en un termini mąxim de 7 dies naturals.
Sol·licitud Acord Previ Reconeixement520Kb
Document per a sol·licitar el reconeixement PREVI de les prąctiques que desitges realitzar en l'ESTRANGER sota "ALTRES MARCS LEGALS". Has de presentar aquest document ABANS DE L'INICI de la teua prąctica
Sol·licitud d'estudiants en prąctiques per a TOTS excepte BBAA, ETSINF i ETSIE/b>988Kb
Aquest formulari ho utilitzen les empreses per a sol·licitar estudiants interessats a realitzar prąctiques. L'empresa detalla acķ les condicions de la prąctica i el perfil de l'estudiant requerit.
Sol·licitud d'estudiants BBAA i ETSIE per a prąctiques
Les sol·licituds d'estudiants en prąctiques dirigides a la Facultat de Belles arts hauran d'emplenar-se a través de: portal d'Ocupació i Prąctiques del SIEUPV
Sol.licitud d`'estudiants ETSInf per a prąctiques
Les sol·licituds d'estudiants en prąctiques dirigides a la ETSINF hauran d'emplenar-se a través del PRĄCTIQUES EN EMPRESES - ETSICCP
Tota la documentació s'haurą de lliurar en l'oficina de prąctiques en empresa del centre docent corresponent.

EMAS upv