- -
UPV
 

PRÀCTIQUES EN EMPRESES

ESTUDIANT

EMPRESA

Tutor UPV

DOCUMENTACIÓ

PROGRAMES de Pràctiques

MARC LEGAL

ASEGURANÇA

COVID-19

FAQs - Poli[Consulta]

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Personal SIE

Atenció al usuari

 
Contractació de l'assegurança per a pràctiques a l'estranger
Prácticas en Empresas Menu ASSEGURANÇA Contractació de l'assegurança per a pràctiques a l'estranger  ...
Pràctica a l'estranger161Kb
Tota pràctica que es desenvolupe a l'estranger requereix d'un segur addicional que ha de contractar l'estudiant. Si es desitja, es pot contractar la pòlissa negociada per la UPV.
Práctica en España con estancia corta en el extranjero105Kb
Cuando se produce un desplazamiento corto al extranjero en el marco de una práctica en España (ver documento adjunto)

EMAS upv